Testové otázky a požadavky k přijímacím zkouškám

Podmínky k přijetí ke studiu na katedře biologie

Podmínkou k přijetí je kromě základních kritérií stanovených fakultou a samotnou katedrou, úspěšné vyřešení písemného testu z biologie. Test  obsahuje 50 otázek (obsah je náplní středoškolského učiva). Uchazeč zaškrtává správnou odpověď z nabídky několika variant. Varianty jsou vytvořeny tak, aby správná odpověď byla vždy pouze jedna. Každá otázka se hodnotí jedním bodem, za chybné odpovědi  se body neodečítají. Hodnocení „uspěl“ získává uchazeč, který dosáhl minimálně 25 bodů vč. z možných 50 bodů. 

Ukázka testových otázek přijímacích zkoušek - otazky (PDF soubor).