Vzdělání

2002 - titul Mgr. v oboru zoologie, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
2007 - titul Ph.D. v oboru antropologie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha
2008 - titul RNDr. v oboru antropologie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha
2014 - titul Doc. v oboru antropologie, Masarykova univerzita, Brno

Odborné zaměření

Etologie volně žijících i domestikovaných zvířat, etologie člověka. V současné době je výzkum zaměřen na chování jedince v hierarchickém systému (preference partnera v závislosti na hierarchickém postavení, alternativní reprodukční strategie/taktiky, změny v chování dané hierarchickým postavením).

Vyučované předměty

Přehled předmětů je součástí systému STAG.

Publikační činnost

Přehled publikační činnosti, dostupné na webu ResearchGate.

Další informace

Další profesní informace jsou dostupné na webu ResearchGate.

Více o mně, o vedení prací studentů, o přednáškách a výzkumu zde (web: https://chovani511116385.wordpress.com/)