Vzdělání

2002 - titul Mgr. v oboru zoologie, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
2007 - titul Ph.D. v oboru antropologie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha
2008 - titul RNDr. v oboru antropologie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha
2014 - titul Doc. v oboru antropologie, Masarykova univerzita, Brno

Odborné zaměření

Etologie volně žijících i domestikovaných zvířat, etologie člověka. V současné době je výzkum zaměřen na chování jedince v hierarchickém systému (preference partnera v závislosti na hierarchickém postavení, alternativní reprodukční strategie/taktiky, změny v chování dané hierarchickým postavením).

Vyučované předměty

Přehled předmětů je součástí systému STAG.

Publikační činnost

Přehled publikační činnosti, dostupné na webu ResearchGate.

Další informace

Profesní informace.