Vzdělání

1976 - titul Mgr. Přírodovědecká fakulta MU, Brno
1978 - titul RNDr.
1982 - titul CSc.

Odborné zaměření

Vědecká práce je zaměřená na obory Mutační genetika a Ekogenetika a Molekulárně biologická identifikace.

Vyučované předměty

Přehled předmětů je součástí systému STAG.

Publikační činnost

Přehled publikační činnosti

Další informace

Doplněné profesní CV