Vzdělání

1983 - titul Mgr., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
1984 - titul RNDr.
2001 - titul CSc.

Odborné zaměření

Vědecká práce je zaměřená na bryofloristický průzkum na území SZ Čech.

Vyučované předměty

Přehled předmětů je součástí systému STAG.

Publikační činnost

Přehled publikační činnosti.

Další informace

Doplněné profesní CV.
Bližší informace k výzkumné činnosti zaměřené na:

  • Významné druhy mechorostů dolního toku Labe v úseku mezi Velkými Žernoseky a Hřenskem