Vzdělání

1998 - titul Mgr., Katedra biologie PF UJEP, Ústí nad Labem
2006 - titul Ph.D., Katedra anatomie a fyziologie rostlin BF JU, České Budějovice

Odborné zaměření

Výzkumné aktivity jsou zaměřeny na vývoj fotosyntetického biosensoru pro detekci herbicidů, výzkum nových postupů imobilizace biologických komponent na povrchu elektrod, tvorba a výzkum vlastností samoorganizujících se (self-assembly) monovrstev přirozených a rekombinantních proteinů a výzkumu využití nových mikroskopických technik atomové silové mikroskopie (AFM, STM) ke studiu biologických materiálů.

Vyučované předměty

Přehled předmětů je součástí systému STAG.

Publikační činnost

Přehled publikační činnosti
Publikace v impaktovaných časopisech, dostupné na Web of Science.

Další informace

Doplněné profesní CV.