Vzdělání

1998 - titul Mgr., Fakulta humanitních a přirodních věd PU, Prešov
2012 - titul Ph.D. v oboru biofyzika, Přírodovědecká fakulta Jihočeské Univerzity, České Budějovice

Odborné zaměření

Vědecká práce je zaměřena na výzkum imobilizačních podmínek biorekogničního prvku pro aplikaci biosenzorů, na vývoj mikrofluidní zařízení a využití dendrimérů a dendrimerních nanokompozitů jako detekčnćh značek v senzorech a biosenzorech.

Vyučované předměty

Přehled předmětů je součástí systému STAG.

Publikační činnost

Přehled publikační činnosti
Publikace v impaktovaných časopisech, dostupné na Web of Science.

Další informace