KONTAKT

marcel.stofik@ujep.cz

http://www.researchgate.net/profile/marcel_stofik

http://www.researcherid.com/rid/M-9013-2014

http://orcid.org/0000-0003-3903-6054

 

POZICE

Odborný asistent katedry Biologie PřF UJEP (od r. 2008)

 

VZDĚLÁNÍ

Ph.D / 2012 - Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

Doktorské studium oboru Biofyzika

 

ZÁZEMÍ

Laboratoř elektronové mikroskopie

Laboratoř optické mikroskopie

Laboratoř fluorescenční mikroskopie

Laboratoř tkáňových kultur

Laboratoř nanobiotechnologie

Laboratoř mikrotechnologií

Laboratoř mikroabrazivního obrábění

 

VÝZKUMNÉ AKTIVITY

Současné výzkumné aktivity jsou zaměřeny na přípravu aktivních povrchů pro interakce s buněčnými kulturami a pro vývoj optických biosenzorů. Další stěžejní aktivity jsou zaměřeny na vývoj mikrofiltračního zařízení pro možnosti filtrace CTC buněk, na vývoj tzv. buněčných mikroarrays pro testy CTC buněk, dále na vývoj mikrokultivačních systémů pro buněčné kultury, rybí embrya a semena rostlin.

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY A OSTATNÍ AKTIVITY

Výuka (2018):

Biologické laboratorní metody II

IT v biologických vědách I a II

Laboratorní praktikum II a III (vybrané laboratorní metody v oblasti mikrotechnologií)

Bio-mikroelektromechanické systémy

Mikrofluidní systémy pro bioaplikace

Microfluidic systems in bioanalytical applications

 

LABORATORNÍ PRAXE

Fotolitografie, elektronová litografie, softlitografie, depozice tenkých vrstev kovů, reaktivní iontové leptání, CNC mikroabrazivní obrábění, optická, fluorescenční a skenovací elektronová mikroskopie, částečně AFM, základní elektrochemické techniky pro testování biosenzorů: amperometrie, CV, DPSV, kultivace adherentních živočišných buněk a částečně průtoková cytometrie a sortování buněk, UV/VIS a fluorescenční spektroskopie, ELISA, DLS, vývoj povrchů pro elektrochemické a optické biosenzory, příprava proteinových mikroarrays, syntéza kovových nanočástic v dendrimerech, vývoj mikrofluidních zařízení pro buněčné a rostlinné aplikace, a pro kultivace rybích embryí