Vzdělání

2007 - titul Mgr. v oboru biologie a výtvarná tvorba, Pedagogická fakulta UJEP, Ústí nad Labem
od 2007 - doktorské studium, Katedra filosofie a dějin Přírodních věd, PřF UK, Praha

Odborné zaměření

  • Biologie a životní cyklus druhu Nigma flavescens (Walckenaer 1830) – obhájená diplomová práce (2006)
  • Evoluční a eko-etologické implikace opistosomálních kreseb čeledi Dictynidae 
  • Variabilita opistosomálních kreseb populace Meta menardi (Latreille 1804) 
  • Strategie lovu a role lovné sítě druhu Meta menardi (Latreille 1804) 
  • Životní cyklus druhu Meta menardi (Latreille 1804)

Vyučované předměty

Přehled předmětů je součástí systému STAG.

Publikační činnost

Přehled publikační činnosti

Další informace

Doplněné profesní CV.