Profesní vzdělání:

1979 - promovaný biolog, Přírodovědecká fakulta UK, Praha
1979 - titul RNDr. v oboru mikrobiologie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha
1986 - titul CSc., Mikrobiologický ústav, ČSAV Mikrobiologie, Praha

Odborné zaměření

Morfologie, struktura a vzájemné interakce mikrobiálních organismů žijících volně i v biofilmech; struktura biologických makromolekul; analýza nanočástic v živých systémech; metody elektronové mikroskopie v biologii (TEM, SEM, EDS).

Vyučované předměty

Přehled předmětů je součástí systému STAG.

Publikační činnost

Přehled publikační činnosti
(Doplňující informace také v profesním CV)
Publikace v impaktovaných časopisech, dostupné na Web of Science. 

Další informace

Profesní CV.