KONTAKT

malinskah@ujep.cz

https://researchgate.net/profile/Hana_Malinska

 

POZICE

Odborný asistent katedry Biologie PřF UJEP (od r. 2015)

 

VZDĚLÁNÍ

Ph.D / 2011 Masarykova univerzita v Brně

Doktorské studium oboru Obecná a molekulární genetika

 

ZÁZEMÍ

Laboratoř biotechnologie rostlin

Laboratoř kultivace rostlin

 

VÝZKUMNÉ AKTIVITY

Výzkum je zaměřen na rostlinnou molekulární biologii a fyziologii, zejména na vliv abiotických stresových faktorů na fyziologii rostlinných buněk, respektive celé rostliny. Zájem je věnován také speciálním metodám kultivace.

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY A OSTATNÍ AKTIVITY

Výuka (2018):

Molekulární a buněčná biologie

Molekulární biologie

Biotechnologie rostlin

Fyziologie rostlin

Explantátové kultury rostlin

Didaktika biologie

Ostatní aktivity:

Spanilé jízdy, organizování přednášek pro školy a veřejnost, aktivní spolupráce se středními školami v regionu, účast na PR akcích pořádaných univerzitou

 

LABORATORNÍ PRAXE

Běžné molekulárně biologické laboratorní techniky (elektroforetické techniky, izolace DNA, RNA, PCR atd.), klonování, Southern blotting, reverzní transkripce, cytogenetické metody (FISH, GISH), průtoková cytometrie, qRT-PCR, mikrokultivace rostlin, in vitro techniky