Vzdělání

2007 – 2011 – doktorské studium oboru Obecná a molekulární genetika na Masarykově univerzitě, Brno, ukončeno Státní závěrečnou zkouškou a obhajobou disertační práce.
2005 – 2007 – magisterské studium oboru Molekulární biologie a genetika na MU Brno, ukončeno Státní závěrečnou zkouškou a diplomovou prací.
2002 – 2005 – bakalářské studium obor Molekulární biologie a genetika na MU Brno, ukončeno Státní závěrečnou zkouškou a bakalářskou prací.

Odborné zaměření

Rostlinná biologie a ekologie, molekulární biologie, genetika, cytogenetika.

Vyučované předměty

Přehled předmětů je součástí systému STAG.

Publikační činnost

Přehled publikační činnosti

Další informace

Profesní CV.