Vzdělání

2009 – titul Mgr., Pedagogická fakulta UJEP, Ústí nad Labem
2016 – titul Ph.D., Katedra vývojové a buněčné biologie, Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Odborné zaměření

Vývojová a buněčná biologie se zaměřením na „EVO-DEVO“ (evoluce vývoje).

Vyučované předměty

Přehled předmětů je součástí systému STAG.

Publikační činnost

Přehled publikační činnosti
Publikace v impaktovaných časopisech, dostupné na Web of Science.

Další informace