KONTAKT

 

michaela.liegertova@gmail.com

www.linkedin.com/in/michaelaliegertova

 

POZICE

 

Odborný asistent katedry Biologie PřF UJEP (od r. 2013)

vzdělání

 

Ph.D/2016 - Univerzita Karlova obor Buněčná a vývojová biologie

 

Mgr. / 2009 – Pedagogická fakulta Jana Evangelisty Purkyně

obor Učitelství biologie-chemie pro SŠ

 

ZÁZEMÍ

 

Laboratoř modelových organismů

Laboratoř biotechnologie

 

VÝZKUMNÉ AKTIVITY

 

Současné výzkumné aktivity jsou zaměřeny především na interakce nanočástic a biologicky aktivních látek s živočišnými buňkami v kontextu celého intaktního organismu.

Těžištěm zájmu je testování využití nanočástic (např. dendrimerů) pro dopravu molekul s terapeutickým potenciálem do xenograftů lidských nádorových buněk v jednoduchém in vivo systému (Danio rerio – zebřička pruhovaná).

Další výzkumné aktivity spadají do oblasti vývoje mikrofluidních „Lab-on-Chip“ zařízení.

 

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

Probíhající

 

UniQSURF – Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů

 

TAČR – ZEBRACHIP – Mikrofluidní čip pro automatizované masivní in vivo testování biologických účinků aktivních látek

 

SGS – Využití dendrimerů pro dopravu molekul s terapeutickým potenciálem do xenograftů lidských nádorových buněk v jednoduchém systému in vivo

 

 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY A OSTATNÍ AKTIVITY

 

Výuka (2018):

 

Obecná zoologie (Bc.)

Metody molekulární biologie (NMgr.)

Methods in Molecular Biology (Bc./Mgr. v AJ)

General Zoology (Bc. v AJ)

 

Ostatní aktivity:

 

Senátor AS PřF UJEP  - předsedkyně EKAS (od 2018)

Senátor AS UJEP - členka EKAS (od 2017)

Osoba zodpovědná za péči o pokusná zvířata registrovaného uživatelského zařízení UJEP; vedoucí projektu pokusů na zvířatech; osoba zmocněná pro zastupovaní UJEP v jednáních s MZE a MŠMT v oblasti experimentování na zvířatech (od 2017)

Koordinátor zahraničních mobilit pro KBI (od 2014)

 

PR:

Spanilé jízdy, organizování přednášek pro školy a veřejnost, aktivní spolupráce se středními školami v regionu, pravidelná účast na PR akcích pořádaných univerzitou         

 

LABORATORNÍ PRAXE

 

qRT-PCR, microplate-reader assays, xenotransplantace, testování toxicity in vivo, imunohistochemie, editování genů in vivo, molekulární klonování a základní bioinformatika