Vědecko-výzkumné zázemí katedry slouží k vědecko-výzkumným aktivitám pracovníků a studentů katedry a probíhá v nich i laboratorní výuka studentů.

Katedra biologie Přírodovědecké fakulty UJEP má aktuálně k dispozici kompletně vybavené laboratoře mikroskopických metod:

 • laboratoř elektronové mikroskopie
 • laboratoř mikroskopie atomárních sil
 • laboratoř optické mikroskopie
 • laboratoř fluorescenční mikroskopie

laboratoř pro práci s buněčnými kulturami savčích buněk:

 • laboratoř tkáňových kultur

laboratoře pro etologický výzkum:

 • laboratoř výuky environmentálních a ekoetologických metod chování
 • laboratoř chování

laboratoře nano a mikrotechnologií:

 • laboratoř biotechnologie
 • laboratoř litografických technik
 • laboratoř biosenzorů a mikrotechnologií
 • laboratoř mikroabrazivních metod

    laboratoř pro práci s mikroorganismy

    • laboratoř mikrobiologie

    laboratoř explantátových kultur rostlin

    • laboratoř explantátových kultur

    a další laboratoře jako

    • laboratoř modelových organismů
    • laboratoř pro přípravu a charakterizaci laboratorních vzorků
    • atd.

    Kromě laboratoří disponuje katedra dalším vybavením, které je využíváno zejména k výuce studentů. Patří mezi ně zejména:

    • herbářové sbírky
    • programové simulační vybavení
    • atd.

    Laboratorní výuka studentů je také zajištěna na dalších pracovištích PřF UJEP a částečně i na výzkumných pracovištích AV ČR.