Test  obsahuje 50 otázek (obsah je náplní středoškolského učiva). Uchazeč zaškrtává správnou odpověď z nabídky několika variant. Varianty jsou vytvořeny tak, aby správná odpověď byla vždy pouze jedna.

Každá otázka se hodnotí jedním bodem, za chybné odpovědi  se body neodečítají. Hodnocení „uspěl“ získává uchazeč, který dosáhl minimálně 25 bodů vč. z možných 50 bodů.

Ukázkové otázky

Jaké pořadí předpon SI jednotek je správné?

 • mili > nano > mikro
 • nano > mikro > mili
 • nano > mili > mikro
 • mili > mikro > nano

Voda H2O má nejvyšší hustotu při:

 • 20 °C
 • 4 °C
 • 0 °C
 • 100 °C

5 mL odpovídá:

 • a) 5 mm3
 • b) 5 cm3
 • c) 5 × 10-4 L
 • d) 0,05 L

5 µg odpovídá:

 • a) 5 x 10-6 g
 • b) 5 x 10-3 g
 • c) 5 x 10-9 g
 • d) 0,005 g

Kvasinky produkují anaerobně etanol. Kterou metabolickou dráhu při tom s největší pravděpodobností využívají?

 • a) glykolýzu
 • b) cyklus kyseliny citrónové
 • c) oxidativní fosforylaci
 • d) b-oxidaci

Celý ukázkový test je k dispozici v PDF formátu zde.