V oblasti biologických disciplín je výzkum věnován zejména:

  • etologickým studiím pavouků, výzkumu stavby a funkce snovacího aparátu a jejich vztahu k mikroskopické struktuře pavoučích vláken
  • systematické dokumentaci chráněných a ohrožených rostlinných druhů Českého středohoří
  • etologii volně žijících i domestikovaných zvířat a etologii člověka, fyzické antropologii a etologii primátů
  • v rámci buněčné biologie se katedra zabývá experimentální biologií a patobiologií buněk a tkání a buněčnými principy funkce mozku.