Patenty, užitné vzory a průmyslové vzory našich pracovníků.
(Patenty, užitné vzory a průmyslové vzory za období 2010-2016, aktualizováno 14.1.2016)

Rok 2012

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem - Severní Terasa, CZ. Držák pro mikrofluidní čip z polymeru polydimethylsiloxanu. Malý, J., Štofik, M. 24195. 20.08.2012.

Rok 2010

BVT Technologies A.S.Brno; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Nanostructured working electrode of an electrochemical sensopr, method of manufacturing thereof and sensor containing this working electrode. Krejčí, J., Malý, J., Stejskalová, R. United States Patent and Trademark Office (http://www.uspto.gov/), US7811431. 12.10.2010.