Podmínkou k přijetí jsou kritéria stanovené fakultou a kritéria stanovené samotnou katedrou, viz níže. Všichni uchazeči musí doložit do přihlášky ověřenou kopii maturitního vysvědčení (bez ohledu na to, zda již v minulosti absolvovali přijímací řízení a dodávali kopii vysvědčení).

Podmínky přijetí do bakalářského studia jednooborového (prezenční i kombinovaná forma) nebo dvouoborového studijního oboru Biologie:

  • Úspěšně ukončené středoškolské vzdělání (maturita), ke studiu mohou být přijati pouze osoby s úplným středoškolským vzděláním.
  • Písemná zkouška z biologie (písemný test). Přijímací zkouška vychází z rozsahu středoškolských učebních osnov (Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia) a je rozšířena o všeobecný přehled z aktuální problematiky oboru.