Podmínkou k přijetí jsou kritéria stanovené fakultou a kritéria stanovené samotnou katedrou, viz níže.

  Jednooborový navazující magisterský studijní obor Biologie

  Podmínky přijetí do jednooborového navazujícího magisterského studijního oboru Biologie:

  • Úspěšně ukončený bakalářský stupeň vzdělání v oboru Biologie. Ke studiu mohou být přijati pouze osoby s úplným bakalářským stupněm vzděláním.
  • Ústní pohovor – cílem je ověření motivace uchazeče ke studiu, diskuze nad možným zaměřením jeho magisterské (diplomové) práce a šíře jeho znalostí v oboru.

  Dvouoborový navazující magisterský studijní obor Biologie

  Podmínky přijetí do dvouoborového navazujícího magisterského studijního oboru Biologie:

  • Úspěšné ukončení dvouoborového bakalářského studia oboru Biologie. Ke studiu mohou být přijati pouze osoby s úplným bakalářským stupněm vzděláním.