Laboratoře jsou určeny zejména pro výuku studentů v několika předmětech se zaměřením na optickou mikroskopii preparátů (botanika, zoologie). Jsou vybaveny řadou školních mikroskopů pro individuální práci, binokulárními a invertovanými mikroskopy, technickým zázemím pro přípravu mikroskopických preparátů (např. rotační mikrotomy), didaktickými pomůckami atp.