Certifikovaná GMO laboratoř I. třídy

V této moderně vybavené klimatizované laboratoři probíhá příprava, zpracování a analýza širokého spektra biologických vzorků (bakteriálních, rostlinných i živočišných) a nanočásticových systémů, praktická výuka i realizace tematických závěrečných prací studentů se zaměřením na biologii a nanotechnologie.

Molekulárně-biologická sekce laboratoře poskytuje zázemí pro běžné molekulárně-biologické metody (práce s DNA, RNA i proteiny, molekulární klonování, imunohistochemie, kvantitativní analýzy změn genové exprese apod). Laboratoř je vybavená biohazard boxem a certifikovaná pro práci s GMO organismy.

Bio-nanotechnologická sekce poskytuje zázemí v oblasti přípravy a charakterizace biomolekul (DNA, RNA, proteiny) a jejich biohybridních komplexů s organickými a anorganickými nanočásticemi.  Využití těchto komplexů je směrováno zejména do oblasti bioanalytiky (biosensorů), především ve spojitosti s mikrofluidními zařízeními vyvíjenými v Laboratoři biosenzorů a mikrotechnologií.

Vybavení:

 • qRT-PCR cycler LC480 (Roche) – kvantitativní analýza a detekce genové exprese
 • Průtokový cytometr ATUNE NXT (Thermofisher) - analýza buněčných populací a mikročástic
 • Mikrodestičkový reader GloMax (Promega) - spektrofluorimetr/luminometr pro studium absorbance, fluorescence a luminiscence v 96/384 jamkovém formátu
 • Spektrofluorimetr FLuormax (HORIBA) - analýza vzorků fluorescenčními technikami (včetně polarizované fluorescence)
 • Analyzátor nanočástic Zetasizer NanoZS (Malvern) – analýza nanočástic metodou dynamického rozptylu světla (DLS) a zeta-potenciálového měření
 • Zařízení pro tisk mikročipů SpotBot (Arrayit) – tisk DNA, proteinů či buněk na čip
 • Čtečka mikročipů InnoScan (Arrayit)
 • Biosensor SPR (SensiQ) - analýza na principu měření rezonance povrchových plasmonů
 • Elektrochemická pracovní stanice Autolab (Eco Chemie B) - s femtoampérovou citlivostí a zařízením pro automatizovanou průtokovou vstřikovací analýzu (FIA Lab)
 • FPLC systém pro nízkotlakou separaci látek
 • Invertovaný fluorescenční mikroskop (Olympus)
 • Buněčný sorter (Sony)
 • Biohazard box
 • Zázemí pro běžné molekulární klonování (PCR cycler, elektroforéza, termobloky, stolní centrifugy, centrifuga na mikrodestičky, elektronické dávkovače)

Laboratorní výuka v laboratoři:

 • Praktika z charakterizace nanomateriálů
 • Praktikum z metod přípravy nanomateriálů
 • Bio-mikroelektromechanické systémy
 • Bioanalytické metody
 • Molekulární biologie
 • Metody v molekulární biologii

Laboratoř bude v roce 2019 vybavena NGS sekvenátorem (projekt OPVVV U21-KI).