Laboratoř slouží pro potřebu výzkumu v oblasti nanobiotechnologií.  Je vybavena mikroskopem atomárních sil (AFM) Integra od firmy NT-MDT (Rusko). Jedná se o mikroskop schopný pozorování vzorků až s atomárním rozlišením (v závislosti na typu vzorku).

mikroskop atomárních sil

 

Naše laboratoř AFM se specializuje především na uplatnění této mikroskopické metody při studiu biologických vzorků v jejich nativním (přirozeném) prostředí, tj. např. ve vodných roztocích. Tato metodika přináší v posledních letech v biologii řadu zcela nových poznatků o struktuře a vlastnostech biomolekul (proteinů, nukleových kyselin, biomembrán) v nanoměřítku, které jsou jinými mikroskopickými metodami (např. elektronová mikroskopie) jen obtížně či prakticky nedosažitelné.

Jedním z příkladů je sledování interakce proteinů s biologickými membránami ve vodném prostředí v reálném čase, studium mechanických vlastností biopolymerů a jednotlivých proteinů, studium membránových proteinů atp.

Katedra biologie úspěšně spolupracuje na některých nahoře uvedených tématech s několika zahraničními a domácími výzkumnými pracovišti.