Aktuálně naše katedra umožňuje studium v následujících oborech

Bakalářské jednoborové studium
(titul Bc., doba studia 3 roky)

 • jednooborové studium biologie v prezenční formě studia, podrobnosti zde
 • jednooborové studium biologie v kombinované formě studia, podrobnosti zde

Bakalářské dvouoborové studium
(titul Bc. doba studia 3 roky)

 • bakalářské studium biologie v kombinacích s chemií, matematikou, fyzikou, geografií, tělesnou výchovou, výtvarnou výchovou, informatikou, německým jazykem a anglickým jazykem v prezenční formě, podrobnosti zde.
 • bakalářské studium biologie v kombinaci s chemií v kombinované formě.

Magisterské jednooborové studium
(titul Mgr., doba studia 2 roky)

 • jednooborové studium biologie v prezenční formě studia, podrobnosti zde

  Magisterské dvouoborové studium učitelství
  (titul Mgr., doba studia 2 roky):

  • navazující magisterské studium učitelství biologie pro SŠ v kombinaci s oborem vystudovaným v bakalářské formě studia (anglický jazyk, fyzika, geografie, chemie, matematika, německý jazyk, tělesná výchova nebo výtvarná výchova) v prezenční formě, podrobnosti zde.
  • navazující magisterské studium učitelství biologie pro SŠ v kombinaci s chemií v kombinované formě.

  Absolventi bakalářských oborů pokračují ve specializovaném magisterském nebo doktorském studiu u nás nebo na jiných univerzitách. Vzhledem ke zdejší kvalitě studia pro ně není problém hlásit se na prestižní univerzity. Až 90 % našich absolventů úspěšně prošlo přijímacím řízením na jiných univerzitách v ČR nebo v zahraničí.

  Naše absolventy můžete potkat na pozicích pedagoga, vědce, ředitele ZOO, dále jako studenta doktorského studia na zahraniční vysoké škole, ale také jako odborného pracovníka v muzeu, v národním parku, nebo v prestižní farmaceutické firmě.

  Díky úzké spolupráci s vybranými tuzemskými a zahraničními pracovišti mají studenti možnost získávat praktické ale i odborné zkušenosti nejvyšší kvality a absolvovat různé typy praktických stáží. Samozřejmostí je možnost získávat motivační stipendia. Naši studenti využívají také možnost doplňujícího studia na zahraničních univerzitách. Studovali již jak v Evropě, tak například i v Asii.

  Naše katedra poskytuje studentům a pracovníkům katedry špičkově vybavené laboratoře, se kterými se můžete seznámit zde.

  Všichni klademe důraz na vytváření přátelské atmosféry mezi studenty a vyučujícími. Proto naši studenti mají možnost kombinovat výhodu téměř rodinného prostředí katedry s otevřenou možností spolupráce s odborníky z předních institucí v České republice a také v zahraničí.