Laboratoř tkáňových kultur byla vybudována v roce 2015 a je vybavená laminárním boxem třídy Biohazard II, CO2 inkubátorem, inverzním fluorescenčním mikroskopem, dalšími světelnými mikroskopy, Dewarovou nádobou pro uchovávání buněčných linií v tekutém dusíku, autoklávem a průtokovým cytometrem.

tkáňové kultury

 

Pro účely kultivace je také dostupný systém pro statickou a průtokovou kultivaci buněk pod fluorescenčním mikroskopem s možností sekvenčního snímání obrazu barevnou nebo monochromatickou kamerou při dlouhodobých experimentech.

Práce prováděné v laboratoři jsou zaměřeny:

  • k provádění experimentů na buněčných liniích pro vědecko-výzkumné a projektové aktivity zaměstnanců katedry v rámci probíhajících výzkumných projektů. Provádí se zde pasážování a zamražování buněk, příprava buněčných vzorků pro průtokovou cytometrii. Dostupné buněčné linie jsou používány pro screening cytotoxicity a cytostatických účinků známých nebo nově syntetizovaných dendrimerních polymerů. Buňky jsou rovněž analyzovány fluorescenčním barvením a pomocí elektronové mikroskopie.
  • k experimentální práci studentů katedry, zejména pro plnění úkolů závěrečných prací. Testují se zde podmínky kultivace buněk na různých typech speciálně upravených povrchů polymerních, nanovlákenných, skleněných nebo křemíkových substrátů. Testují se také podmínky kultivace buněk v statických a průtokových mikrosystémech.
  • k výuce studentů NMgr. studia biologie