Posláním této laboratoře je poskytnou zázemí v oblasti přípravy a charakterizace biomolekul (proteiny, DNA) a jejich biohybridních komplexů s organickými a anorganickými  nanočásticemi.  Využití těchto komplexů je směrováno zejména do oblasti bioanalytiky (biosensorů), především ve spojitosti s mikrofluidními zařízeními vyvíjenými v Laboratoři mikrofluidní analýzy.

Laboratoř je vybavena analyzátorem nanočástic metodou dynamického rozptylu světla (DLS) a zeta-potenciálového měření (NanoZS, firma Malvern), spektrofluorimetrem pro měření fluorescenčních spekter fluoroforů a kvantových teček (Fluoromax-4, Horiba Jobin Yvon), biosensorem na principu měření rezonance povrchových plasmonů (surface plasmon resonance, SPR SensiQ, USA), elektrochemickou pracovní stanicí s femtoampérovou citlivostí (Autolab  Eco Chemie B.V) a zařízením pro automatizovanou průtokovou vstřikovací analýzu (FIA Lab, USA). K dispozici je dále invertovaný fluorescenční mikroskop Olympus IX71.

Vyvinuté nanočástice pak mohou být dále analyzovány v laboratořích katedry fyziky, zejména pomocí rentgenové strukturní analýzy (RTG) a XPS analýzy a v laboratořích katedry chemie (HPLC-MS, FTIR analýza).