Zabývá se chováním člověka, domestikovaných zvířat i zvířat volně žijících. Zabýváme se bezobratlými i obratlovci. Nevyhýbáme se tématům náročným (chování pavouků, chování volně žijících ptáků), tématům potřebným (sexuální chování, volba partnera) tématům prospěšným (domácí násilí, welfare zvířat), tématům užitečným (analýza dat ze záchranných stanic) i tématům, jejichž doba teprve přijde. Vybaveni jsme doslova od „detektoru emocí“ po obojky s kamerou a vysílačkami.

K výzkumu a výuce využíváme také zařízení laboratoře výuky environmentálních a ekoetologických metod, laboratoře elektronové mikroskopie, laboratoře optické mikroskopie a další.

K hlavnímu vybavení laboratoře chování patří:

*záznamy pořídily naše studentky Bc. Metálová, Bc. Lovecká a Mgr. Hrůzová v rámci výuk