Laboratoř je vybavena CNC mikroabrazivním pískovacím soustruhem společnosti Comco Inc. (USA), který využívá trysky s otvory o velikosti 0.46 mm, 0.76 mm, 1.20 mm a 1.50 mm a abrazivum s definovanou velikosti mikročástic oxidu hliníku (17.5 μm, 25.0 μm, 50.0 μm).

Součástí mikroabrazivního systému je kompresor společnosti ORLÍK-KOMPRESORY v. d. (CZ), který je vybaven sušičkou stlačeného vzduchu. Odsávání abraziva je zabezpečeno odsávacím zařízením FilterBox (s instalovaným HEPA filtrem) společnosti Nederman (CZ).

mikroabrazivní CNC soustruh

 

Podstatou mikroabrazivního obrábění je mechanické vyrážení materiálu z povrchu obráběného substrátu pomocí mikročástic, které se pohybují vysokou rychlostí (obvykle kolmo) směrem k substrátu. Mikročástice jsou hnány pod tlakem ze zásobníku skrz odolnou hadici a vhodnou trysku.

Mikroabrazivní obrábění může být prováděno:

 • sériovým procesem - využívá vhodně upravenou trysku (tvar a velikost otvoru), která se pohybuje nad substrátem a umožňuje vytvářet různé varianty geometrických tvarů. Pro tento proces se využívá programem řízený mechanický pohon pohybu trysky, substrátu nebo kombinace obou pohybů.
 • paralelním procesem - mikrostrukturace povrchu substrátu se dosahuje „pískováním“ povrchu skrz masku (maska obsahuje vzor, který chceme přenést na substrát). V naší laboratoři využíváme speciální svetlocitlivé fólie (tzv. suchý fotoresist).

Laboratoř je využívána zejména pro opracování skleněných a křemíkových substrátů a pro výrobu doplňkových laboratorních potřeb a technických zařízení v podobě prototypů pro experimentální účely.

V současnosti je tato laboratoř nezbytným zázemím pro výrobu:

 • mikrozařízení pro afinitní imunostanovení
 • Lab-on-a-chip mikrozařízení:
  • pro práci se semeny rostlin
  • pro práci s vodními organismy
 • kultivačních mikrosystémů pro tkáňové savčí linie
 • pomůcek pro práci s membránami určenými k filtraci buněkpro nanomateriály a jejich testy cytotoxicity
 • substrátů určených k fixaci buněk pro pozorování pomocí SEM
 • forem pro soft litografii