Vedoucí katedry (department Chair):

Mgr. Jan Malý, Ph.D.

Zástupce vedoucího katedry (deputy department Chair):

Doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.

Adresa (address):

Katedra biologie PřF UJEP
Za Válcovnou 1000/8
400 96 Ústí nad Labem
telefon: +420 475 283 613
fax: +420 475 283 622
na mapy.cz
Oddělení biotechnologií
České mládeže 8
400 96 Ústí nad Labem
telefon: +420 475 283 376
fax: +420 475 283 622
na mapy.cz

Docenti (Associate professors)

Doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc. +420 475 28 3614 jaromir.hajer@ujep.cz
Doc. RNDr. Karel Kubát, CSc. +420 475 28 3615 karel.kubat@ujep.cz
Doc. MUDr.Vladislav Mareš, DrSc. +420 475 28 3619 vladislav.mares@ujep.cz
Doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc. +420 47528  3618 milan.gryndler@ujep.cz
Doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D. +420 475 28 3642 eva.jozifkova@ujep.cz

Odborní asistenti (Lecturers)

RNDr. Jan Ipser, CSc. +420 475 28 3619 jan.ipser@ujep.cz
RNDr. Lenka Němcová, CSc. +420 475 28 3618 lenka.nemcova@ujep.cz
Mgr. Jan Malý, Ph.D. +420 475 28 3376 jan.maly@ujep.cz
Mgr. Karina Vašinová, Ph.D. +420 475 28 3617 karina.vasinova@ujep.cz
Mgr. Marcel Štofik, Ph.D. +420 475 28 3376 marcel.stofik@ujep.cz
Mgr. Kateřina Radana Drbalová +420 475 28 3617 katerina.drbalova@ujep.cz
RNDr. Oldřich Benada, CSc. +420 475 28 3619 oldrich.benada@ujep.cz
RNDr. Jan Martinec, CSc. +420 776 629 209 martinec@ueb.cas.cz
Mgr. Hana Malinská, Ph.D. +420 475 28 3617 malinskah@gmail.com
Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D. +420 475 28 3646 michaela.liegertova@ujep.cz
RNDr. Michal Němec, Ph.D. +420 475 28 3646 michal.nemec@ujep.cz

Vědečtí pracovníci (Researchers)

Dr. Dominika Wrobel +420 475 28 3376 dominika.wrobel@ujep.cz

Technický personál (Technical staff)

Dana Řeháková
(tajemník katedry)
+420 475 28 3613 dana.rehakova@ujep.cz
Bc. Iva Hájková
(sekretářka)
+420 475 28 3616 iva.hajkova@ujep.cz
Tereza Šípová
(odborný pracovník)
+420 475 28 3620 tereza.sipova@ujep.cz

Externí spolupracovníci (External collaborators)

MUDr. Martin Čegan
(Patologické oddělení, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem)
RNDr. Petr Štolba
(Transfuzní oddělení, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem)
RNDr. Jan Bobek, Ph.D.
(Ústav imunologie a mikrobiologie, 1. lékařská fakulta UK, Praha)
Mgr. Stanislav Lhota. Ph.D.
(ZOO Ústí nad Labem)
Ing. Věra Vrabcová
(ZOO Ústí nad Labem)
Ing. Handrij Härtel, Ph.D.
(Správa Národního parku České Švýcarsko, Krásná Lípa)
Mgr. Martin Forman
(Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
RNDr. Přemysl Zelenka, CSc.
(Česká geologická služba Praha)
Doc. RNDr. Jiří Masojídek, CSc.
(Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Třeboň)
Mgr. Stanislav Korenko, Ph.D.
(Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha)
RNDr. Kateřina Fliegerová, CSc.
(Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., Praha)
RNDr. Blanka Desortová, CSc.
(Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka v. v. i., Praha)
Doc. MUDr. Miroslav Peterka, DrSc.
(Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Praha)
Mgr. Ivan Táborský
(Oblastní muzeum v Mostě, Most)
Mgr. Marian Rupert
(Fyziologický ústav AV ČR, Praha)