Vzdělání

1968 - titul Mgr., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
1978 - titul RNDr.
1986 - titul CSc.
1991 - titul Doc.

Odborné zaměření

Zoologie bezobratlých živočichů, biologie členovců, arachnologie.
Vědecká práce je zaměřena na:

  • morfologii a anatomii snovacího útrojí pavouků
  • produkci spidroinových vláken a jejich ultrastrukturu
  • chování pavouků při zhotovování sítí a manipulaci s hedvábím
  • výzkum arachnocenóz významných lokalit Krušných hor a Českého středohoří

Vyučované předměty

Přehled předmětů je součástí systému STAG.

Publikační činnost

Přehled publikační činnosti

Další informace

Profesní CV.
Bližší informace k výzkumné činnosti zaměřené na:

  • Výzkum mokřadních společenstev
  • Biologii pavouka Theridiosomma gemmosum (L. Koch, 1877)
  • Pavoučí hedvábí a jeho role při lovu a obalování kořisti