Submitted by malinskah on Sat, 06/02/2018 - 11:36
Katedra biologie PřF se zapojila do řešení projektu SPS 984687 "New phytotechnology for cleaning contaminated military sites", který je podporován z programu NATO.

http://military-site-cleaning.cz/

http://military-site-cleaning.cz/research/

Spolu s Katedrou technických věd FŽP bude zkoumat pěstování polyploidní rostliny Miscanthus x giganteus na lokalitách kontaminovaných vojenskou činností pro snížení znečištění půdy, zlepšení jejich vlastností, a potencionálně i k produkci biomasy.
Hangár na bývalém vojenském letišti Hradčany, místo odběru vzorků půdy