Submitted by malinskah on Thu, 08/23/2018 - 14:59

poznávání

Poznávací soutěž pro žáky základních a středních škol.

Úkolem bude poznat 20-30 druhů našich dřevin.

Všichni řešitelé budou odměněni, nejúspěšnější dostanou věcné ceny.

Kategorie soutěže:

A (III.-V. třída), B (VI.-IX. třída, včetně primy a kvarty), C (ostatní studenti).

Účastníci mohou zároveň navštívit souběžně probíhající výstavu dýní a expoziční skleník.

Prosíme o rezervaci termínu nejlépe e-mailem: tereza.sipova@ujep.cz

nebo telefonicky: 475 283 620, 475 283 613.