Vzdělání:

1969 - titul Mgr., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
1972 - titul RNDr., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
1983 - titul CSc., (Ph.D.) Botanický ústav ČSAV, Praha
1991 - titul Doc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Odborné zaměření

Vědecká práce je zaměřena na taxonomii cévnatých rostlin.

Vyučované předměty

Přehled předmětů je součástí systému STAG.

Publikační činnost

Přehled publikační činnosti

Další informace

Doplněné profesní CV.
Bližší informace k výzkumné činnosti zaměřené na:

  • Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica L.) v severozápadních Čechách
  • Spolupráci na Květeně ČR, vol. 8
  • Komentovaný červený seznam cévnatých rostlin severních Čech