MOBILITY – vyjíždějící studenti

Koordinátor zahraničních mobilit pro KBi:
Mgr. Michaela Liegertová, PhD.

Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.

Typy studentských mobilit:

  • studijní pobyt – lze absolvovat pouze na zahraniční vysoké škole, se kterou má fakulta uzavřenou meziinstitucionální smlouvu pro daný studijní obor
  • praktická stáž – student si vybírá a kontaktuje zahraniční instituci sám dle vlastních potřeb

Minimální délka zahraničního studijního pobytu je 3 měsíce, maximální 12 měsíců. Student musí být před výjezdem zapsán alespoň ve druhém ročníku vysokoškolského studia.

Minimální délka zahraniční praktické stáže je 2 měsíce, maximální 12 měsíců. Praktické stáže se může zúčastnit i čerstvý absolvent.

Katedra biologie se pyšní největší počtem bilaterálních smluv v rámci PřF UJEP a je také vyhledávaným cílem přijíždějících zahraničních studentů především z Německa, Španělska, Turecka a Slovenska.

Více infomací na: https://www.ujep.cz/cs/zakladni-informace

AKTUÁLNÍ NABÍDKA PARTNERSKÝCH VŠ KATEDRY BIOLOGIE

map

 

Nejnavštěvovanější partnerské instituce

NĚMECKO:
Technische Universität Dresden

Hochschule Albstadt-Sigmaringen

ŠPANĚLSKO:
Universidad Autónoma de Madrid
Universidad de Jaén

PORTUGALSKO:
Politécnico de Leiria

FRANCIE:
Ecole Supérieure d'Agricultures Angers Loire
Institut supérieur d'agriculture de Lille
Institut supérieur d'agriculture et d'agroalimentaire Rhône-Alpes
Ecole d’Ingénieurs de PURPAN

MAĎARSKO:
Eötvös Loránd University

ITÁLIE:
Università degli Studi di Camerino

POLSKO:
Uniwersytet Łódzki
Akademia Pomorska w Słupsku

RUMUNSKO:
Universitatea de Vest din Timișoara

ŠVÉDSKO:
Umeå universitet

SLOVINSKO:
Univerza na Primorskem

TURECKO:
Akdeniz Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi

Podrobnější informace na:
http://sci.ujep.cz/aktualni-nabidka.html

Free-mover mobilita

V rámci projektu mohou studenti UJEP získat finanční podporu na studium v jakékoli zemi (i mimo Evropu). Finanční podpora je udělována v rámci kalendářního roku, tj. na výjezdy v letním semestru příslušného akad. roku a v zimním semestru následujícího akad. roku. Nejkratší možná délka zahraničního studijního pobytu je 1 měsíc.

Naši studenti již navštívili:

  • Thailand: Mahidol University
  • South Africa: University of Cape Town

Podrobnější informace na:
https://www.ujep.cz/cs/dalsi-podpora-mezinarodni-spoluprace