Naše katedra nabízí příjemné, téměř rodinné prostředí pro studium a výzkumnou práci v řadě klasických biologických oborů i ve vysoce specializovaných vědních disciplínách na rozhraní biologie a fyziky, chemie, medicíny nebo nano(mikro)biotechnologií.

Historie katedry je úzce spjatá s Pedagogickou fakultou UJEP. Do roku 2004 byla její součástí a vzdělávala studenty učitelských oborů biologie v aprobaci s dalšími přírodovědnými a humanitními obory. V roce 2004 se stala součástí Ústavu přírodních věd a následně od roku 2005 nově založené Přírodovědecké fakulty UJEP v Ústí nad Labem.

V současnosti katedra umožňuje studovat bakalářské jednooborové studium biologie v prezenční a kombinované formě, bakalářské dvouoborové studium v prezenční formě (titul Bc.), magisterské navazující jednooborové studium biologie a magisterské navazující dvouoborové studium v prezenční formě (titul Mgr.). Více informací naleznete zde.

V oblasti výuky a vzdělávání i v oblasti vědy a výzkumu spolupracujeme s předními tuzemskými pracovišti Akademie věd, s Masarykovou nemocnicí v Ústí nad Labem, se Zoologickou zahradou v Ústí nad Labem a zahraničními pracovišti (například Fakulta biologie v Lodži nebo Technická univerzita v Drážďanech).

Zázemí katedry tvoří areál, jehož součástí je budova s učebnami a laboratořemi, Naučný botanický park, dva skleníky o celkové rozloze 422 m2 a samostatné špičkově vybavené pracoviště biotechnologií.  Naučný botanický park a skleníky poskytují zázemí pro výuku studentů, ale plní i funkci vzdělávacího centra pro školy a další instituce Ústeckého kraje. Zaměstnanci a studenti připravují a realizují řadu atraktivních akcí pro veřejnost. Patří mezi ně například Letní škola, tradiční výstavy jako Tropické orchideje a masožravé rostliny, Kaktusy a sukulenty nebo botanické poznávací soutěže. Ročně do areálu zavítá až 2 500 návštěvníků.

Důležité je pro nás vytvářet přátelskou atmosféru v příjemném prostředí nejen ke studiu, ale i k relaxaci.