Laboratoř slouží k chovu modelového organismu Danio rerio (Zebrafish), jenž nám poskytuje možnost nepostradatelného in vivo testování toxicity či biomedicinského využití vybraných molekul (např. nanočástic s terapeutickým potenciálem).

V laboratoři je přítomno pět akvárií s chovnými jedinci, vybavených filtračními systémy, teploměry a topnými tělesy. Dále je zde binokulární lupa, kompresor a micro-injection set. Pro optimální chov jedinců a jejich množení, jenž nám poskytuje embrya pro vybrané experimenty, je místnost vybavena speciálním světelným systémem respektujícím žádanou fotoperiodu ryb.

Experimenty probíhající v této laboratoři zahrnují například xenotransplantace, během kterých je do embryí pomocí micro-injection setu injekován xenograft lidské rakovinné tkáně, na němž je poté možné sledovat biologickou aktivitu různých molekulových systémů. Těmi jsou v současné době zejména dendrimery, představující potenciální možnost cílené dopravy léčiv do již zmíněných xenograftů v in vivo systému. Dále zde probíhají testy toxicity těchto částic, ale také testy toxicity plastů či vliv koagulovaných vajíček na vývoj ostatních jedinců v embryonálním stádiu. Kromě těchto procesů zde probíhají částečně také analýzy prostřednictvím zmíněné stereolupy.

Laboratoř je registrované uživatelské zařízení, ve kterém jsou chovány geneticky upravení jedinci pro snadnou analýzu karcinogeneze a také vývojových poruch embryí.

V tomto prostoru probíhá také školení diplomantů a praktická část jejich prací s příbuzným tématem.

Danio

Laboratoř slouží zejména pro přípravu a charakterizaci vzorků, probíhá v ní část laboratorní výuky některých předmětů a zároveň je zde prováděna řada experimentů pro studentské závěrečné práce.