Vzdělání

1963 - titul MUDr., Fakulta dětského lékařství UK, Praha
1968 - titul CSc. (Ph.D.) v oboru normální a patologická fyziologie, Fyziologický ústav ČSAV, Praha
1990 - titul DrSc. v oboru normální a patologická fyziologie, Masarykova univerzita, Brno
1996 - titul Doc. v oboru fyziologie živočichů a člověka, UJEP, Ústí nad Labem

Odborné zaměření

Vědecká práce je zaměřená na studium fyziologie a patobiologie živočišných buněk, především nervového systému, pomocí mikroskopických cyto- a histochemických technik. Předmětem výzkumu je řízení proliferace, diferenciace a mechamizmů programového úhynu buněk in situ a v buněčných kulturách za normálních podmínek a pod vlivem ionizujícího záření, cytostatik a dalších xenobiotik.

Vyučované předměty

Přehled předmětů je součástí systému STAG.

Publikační činnost

Přehled publikační činnosti

Další informace

Doplněné profesní CV.