KONTAKT

michaela.czernekova@ujep.cz

Scopus author ID: 56275407700
https://www.researchgate.net/profile/Michaela_Czernekova
LinkedIn

POZICE

Odborný asistent katedry Biologie PřF UJEP

VZDĚLÁNÍ

2020 - Ph.D. 1LF UK: Biologie a patologie buňky
2013 - Mgr. UJEP: Biologie-Společenské vědy se zaměřením na vzdělávání pro SŠ

VÝZKUMNÉ AKTIVITY

Výzkum je zaměřen na fyziologii a buněčnou biologii zástupců kmene Tardigrada (želvušky), a to zejména na jejich schopnost kryptobiózy. 

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY A OSTATNÍ AKTIVITY

Biologie členovců
Vybrané kapitoly z etologie bezobratlých
Ekologie
Kryptobióza

Viz také systém STAG.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Czernekova M., Jönsson K.I., Hajer J., Devetter M. 2018. Comparison of extraction methods for quantitative analyses of tradigrade abundance in soil and leaf litter. Pedobilogia 70: 1-5, DOI: 10.1016/j.pedobi.2018.06.005
Czernekova M., Janelt K, Student S, Jönsson K.I., Poprawa I., 2018. A comparative ultrastructure of desiccated eutardigrades Richtersius coronifer (Richters, 1903) after heating and rehydration. PLoS ONE 13(8), DOI: 10.1371/journal.pone.0201430
Czernekova M., Jönsson K.I., 2016. Experimentally induced repeated anhydrobiosis in the eutardigrade Richtersius coronifer. PLoS ONE 11(11): e0164062. doi:10.1371/journal. pone.0164062
Czerneková M., Jönsson K.I., Chajec L., Student S., Poprawa I., 2016. The structure of desiccated Richtersius coronifer (Richters, 1903). Protoplasma, DOI: 10.1007/s00709-016-1027-2
Czerneková M., Jönsson K.I., 2016. Mitosis in storage cells of the eutardigrade Richtersius coronifer. Zoological Journal of the Linnean Society 178(4): 888-896, DOI: 10.1111/zoj.12440

STÁŽE

  • duben 2014 – září 2016, Kristianstad University (Kristinastad, Švédsko), Výzkum kryptobiózy a buněčné biologie želvušek
  • říjen - prosinec 2015, University of Silesia (Katowice, Polsko), Výzkum histologie a kryptobiózy želvušek
  • červenec 2014, Stockholm University, The Wenner-Gren Institute (Stockholm, Švédsko), Výzkum kryptobiózy (iradiace) želvušek

ABSOLVOVANÉ ODBORNÉ KURZY

  • Flow Cytometry: From Theory to application – Karolinska Institutet, Švédsko (21 – 25/9 2015)
  • FE-SEM Workshop for Life Sciences – Umeå University, Švédsko (17 – 19/11 2014)
  • Flow Cytometry – Kristianstad University, Švédsko (2014)
  • SEM kurz – Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem, ČR (16 – 17/5 2013)
  • Function and structure of cell membrane – Fyziologický ústav AV ČR, Praha, ČR (5 – 9/11 2012)