KONTAKT

milan.kubiatko@ujep.cz
mkubiatko@gmail.com

ResearcherID: J-4698-2012
ORCID: 0000-0002-4343-9609
https://www.researchgate.net/profile/Milan_Kubiatko

web: www.kubiatko.eu

POZICE

Odborný asistent Katedry biologie PřF UJEP

VZDĚLÁNÍ

PhD. / 2007 – Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko
Doktorské studium oboru Teória vzdelávania predmetov všeobecno-vzdelávacej a odbornej
povahy

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

Didaktika biologie. V současné době je výzkum zaměřen na identifikaci alternativních
koncepcí u žáků a studentů o různých biologických jevech a fenoménech a taky možnosti
jejich eliminace. Z dalších aktivit je možné uvést zkoumání postojů žáků a studentů k různým
biologickým aspektům.

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Přehled předmětů je součástí systému STAG.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Přehled publikační činnosti, dostupné na webu ResearchGate a taky na osobní webové
stránce.