KONTAKT

stanislav.vinopal@ujep.cz

ORCID: 0000-0001-9352-4580
LinkedIn


POZICE

Postdoktorand

VZDĚLÁNÍ

2006-2012, Ph.D. Vývojová a buněčná biologie, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
2001-2006, Ing. Obecná a aplikovaná biochemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, studijní obor: Biochemie a genetika mikroorganismů

ODBORNÉ ZAMĚŘENÍ

Studium různých aspektů buněčné biologie, zvláště regulace cytoskeletu, za využití technik
biochemie, molekulární biologie a světelné (fluorescenční) mikroskopie.

VYUČOVANÉ PŘEDMĚTY

Přehled předmětů je součástí systému STAG.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Přehled publikační činnosti na LinkedIn.