Submitted by stofikm on Tue, 08/25/2020 - 09:14

WORKSHOP - Péče o agrární valy a biotopy, vzniklé historickou hornickou činností v Krušných horách

Katedra biologie PřF UJEP připravuje workshop s názvem Péče o agrární valy a biotopy, vzniklé historickou hornickou činností v Krušných horách. Více detailů k workshopu je k dispozici zde.

Workshop FloraLith

Tento informační workshop se koná v rámci česko-německého projektu FloraLith – „Ochrana a zachování vybraných biotopů, vzniklých [historickou] hornickou činností a zemědělským využíváním Krušných hor“. Více informací k projektu je k dispozici zde.