Nové výzkumné lokality

Submitted by malinskah on Sat, 06/02/2018 - 12:00

Aktuálně rozšiřujeme fungování projektu i mimo „vojenské lokality“. Budeme se věnovat i tzv. antropogenním půdám, tedy oblastem ovlivněným lidskou činností, jako jsou výsypky, bývalé doly, skládky atp. Tyto lokality budou sloužit nejen k pěstování rostlin a k jejich analýzám, al také ke sledování vlastností půdy během kultivace rostlin. Je známo, že přítomnost rostlin na antropogenních půdách postupně zlepšuje kvalitu půdy… a tím pádem i zvyšuje i možnosti jejího využití.