Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018

Submitted by stofikm on Tue, 01/03/2017 - 11:35

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje přijímacího řízení pro ak. rok 2017/2018.

Termín odevzdání přihlášek: 31. března 2017.

Naši absolventi

Submitted by stofikm on Sun, 11/13/2016 - 17:27

Úspěšnost našich absolventů bakalářského studia při přijímacím řízení k navazujícímu magisterskému studiu na prestižních univerzitách v ČR. Více informací zde.