Zájemci o studium

Submitted by stofikm on Sun, 11/13/2016 - 17:26

Průběžně aktualizujeme informace o možnostech studia na naší katedře. Více informací zde nebo na telefonním čísle 475 28 3613 (Dana Řeháková, tajemník katedry).

Podrobné informace o přijímacím řízení pro rok 2017/2018 naleznete na stránkách PřF UJEP zde.