Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018

Submitted by stofikm on Tue, 01/03/2017 - 11:35

V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Statutu Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyhlašuje přijímacího řízení pro ak. rok 2017/2018.

Termín odevzdání přihlášek: 31. března 2017.

Naši absolventi

Submitted by stofikm on Sun, 11/13/2016 - 17:27

Úspěšnost našich absolventů bakalářského studia při přijímacím řízení k navazujícímu magisterskému studiu na prestižních univerzitách v ČR. Více informací zde.

Zájemci o studium

Submitted by stofikm on Sun, 11/13/2016 - 17:26

Průběžně aktualizujeme informace o možnostech studia na naší katedře. Více informací zde nebo na telefonním čísle 475 28 3613 (Dana Řeháková, tajemník katedry).

Podrobné informace o přijímacím řízení pro rok 2017/2018 naleznete na stránkách PřF UJEP zde.