Centrum biologických a environmentálních oborů před otevřením

Co je na očích, o tom se i často mluví, naopak co je naším očím vzdálené, to máme tendenci opomíjet. Nejinak je tomu v případě právě dokončeného Centra biologických a environmentálních oborů (CBEO) v areálu Přírodovědecké fakulty UJEP v ulici Za Válcovnou. Zatímco budova CPTO, kde má od roku 2020 sídlit naše fakulta, nám roste doslova před očima, výstavba CBEO, která probíhala v uplynulém roce, poněkud unikala pozornosti akademické obce naší univerzity.

Novostavba CBEO, která vznikla v bezprostředním sousedství Naučného botanického parku, skleníků a části katedry biologie, má sloužit pro vzdělávání studentů biologie bakalářského a magisterského stupně zejména v zoologických a botanických oborech. V neposlední řadě tím Přírodovědecká fakulta, resp. katedra biologie získaly nádherný objekt s třemi výukovými prostory včetně unikátního prostoru pro vzdělávání pod širým nebem na terase s působivým výhledem na horu Milešovku. Součástí CBEO je i nově vybudovaný skleník a specializované zařízení, tzv. fytotron, který bude využit pro experimentální práci a výuku studentů katedry biologie v oblasti rostlinné fyziologie a biotechnologie.

Nově vybudovaná infrastruktura může být v budoucnu využita i pro časté popularizační a vzdělávací aktivity, tradičně organizované katedrou pro širší veřejnost a pro zájemce z řad základních a středních škol.

Slavnostní otevření centra je plánováno na 29. srpna 2019 od 11 hodin.

Projekt „U21 – Centrum biologických a environmentálních oborů“ (reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/ 0002495) je spolufinancován Evropskou unií.