Výzkumná témata

Stěžejní výzkumná témata posledních let v bodech:

  • etologické studie pavouků, výzkum stavby a funkce snovacího aparátu a jejich vztahu k mikroskopické struktuře pavoučích vláken (doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.)
  • studium fyziologie (zejména kryptobiózy) a ekologie želvušek – kmen Tardigrada (Mgr. Michaela Czerneková, Ph.D.)
  • systematická dokumentace chráněných a ohrožených rostlinných druhů Českého středohoří (doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.)
  • etologie volně žijících i domestikovaných zvířat a etologie člověka, fyzická antropologie a etologie primátů (doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D. et Ph.D.)
  • výzkum vzniku a struktury půdních biofilmů tvořených spolupracujícími mikroorganismy (doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.)
  • problematika bioremediací (Mgr. Hana Auer Malinská, Ph.D.)
  • morfologie, struktura a vzájemné interakce mikrobiálních organismů žijících volně i v biofilmech (RNDr. Oldřich Benada, CSc.)