Doktorské studium

V současnosti je v rámci Přírodovědecké fakulty UJEP možné pokračovat v interdisciplinárním doktorském studijním programu Aplikované nanotechnologie.

Během tohoto roku (2022) se nicméně dále předpokládá otevření doktorského studijního programu Biologie.