Patenty, užitné a průmyslové vzory

2021

Malý J. a kol. Zvlákňovací roztok pro přípravu nanovlákenného prostředku k hojení ran.

2020

Liegertová M., Malý J., Herma R., Smejkal J., Panuška P., Nejedlá Z., Aubrecht P., Štofik M., Havlica J. Microfluidic chip for flow-through cultivation of biological objects.

2019

Štofik M., Havlica J., Malý J. Mikrofluidní zařízení pro filtraci buněk s možností optické kontroly průběhu filtrace.

Smejkal J., Aubrecht P., Semerádtová A., Malý J. Štofik M. Y-systém pro testy záchytu buněk na planárních površích.

Smejkal J., Aubrecht P., Semerádtová A., Malý J. Hybridní stop-flow systém pro zachytávání CTC buněk z krve pacientů s adenokarcinomem plic.

Smejkal J., Štofik M., Malý J. Filtrační jednotka pro separaci buněk z krevních vzorků.

2018

Malý J., Liegertová M., Štofik M., Smejkal J., Aubrecht P., Herma R., Panuška P. Mikrofluidní kultivační zařízení pro embrya ryby Danio rerio vyrobené 3D tiskovou technologií.

2017

Munzarová M., Malý J., Poustka D., Hocelíková L. Způsob vytvoření nanovlákenné vrstvy a textilní kompozit obsahující nanovlákennou vrstvu vytvořenou tímto způsobem. CZ patent č. 307 059

2012

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem – Severní Terasa, CZ. Držák pro mikrofluidní čip z polymeru polydimethylsiloxanuMalý, J.Štofik, M. 24195. 20.08.2012.

2010

BVT Technologies A.S.Brno; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. Nanostructured working electrode of an electrochemical sensopr, method of manufacturing thereof and sensor containing this working electrode. Krejčí, J., Malý, J., Stejskalová, R. United States Patent and Trademark Office (http://www.uspto.gov/), US7811431. 12.10.2010.