Publikace dle databáze OBD

2021

Jančaříková, K. Czech Preschool Children’s Conceptions about Nature. Sustainability 2021, 13, 10962. https://doi.org/10.3390/su131910962. Dostupné na https://www.mdpi.com/2071-1050/13/19/10962.

Wagner B., Němcová L., Wirth V. (2021) Lecanora ochroidea in der Tschechischen Republik aufgefunden. Herzogia,34,1,216-218

Smejkal J., Malý P., Kuchař M., Panova N., Semerádtová A., Aubrecht P., Štofik M., Malý J. (2021) Cell immunocapture microfluidic chip based on high-affinity recombinant protein binders. Biosensors and Bioelectronics,2021,172

Kubiatko M., Nepraš K., Strejčková T., Kroufek R. (2021) On wolves and bees: Factors influencing the nature relatedness of the pre-service teachers. Journal of Baltic Science Education,20,2,252-260

Nebeská D., Auer Malinská H., Erol A., Pidlisniuk V., Kuráň P., Medžová A., Smaha M., Trögl J. (2021) Stress Response of Miscanthus Plants and Soil Microbial Communities: A Case Study in Metals and Hydrocarbons Contaminated Soils. Applied Sciences,11,1866,1-18

Al Souki K., Burdová H., Trubac J., Štojdl J., Kuráň P., Kříženecká S., Machová I., Kubát K., Popelka J., Auer Malinská H., Nebeská D., Usťak S., Honzik R., Trögl J. (2021) Enhanced Carbon Sequestration in Marginal Land Upon Shift towards Perennial C4Miscanthus x giganteus: A Case Study in North-Western Czechia. Agronomy-Basel,11,293,1-17

Kubiatko M., Fančovičová J. (2021) Percepcia rastlinných plodov žiakmi základných škôl alebo čo je pekné, je aj dobré. Arnica,10,2,27-34

Jozífková E., Koláčková M. (2021) Dominance hierarchy. Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science,1-5

Kubát K. (2021) Ranunculus flammula subsp. repens (L.) Syme v severozápadních Čechách. Severočeskou přírodou,52,1,26-27

2020

Jozífková E., Koláčková M. (2020) Dominanční hierarchie. Anthropologia integra,11,2,7-16

Bystrianský L., Hujslová M., Gryndler M. (2020) Study of the effects of mineral salts on the biofilm formation on polypropylene fibers using three quantification methods. Folia Microbiologica,66,1,133-143

Sytar O., Ghosh S., Auer Malinská H., Zivcak M., Brestic M. (2020) Physiological and molecular mechanisms of metal accumulation in hyperaccumulator plants. Physiologia Plantarum,2020,special issue,1-19

Jozífková E., Koláčková M. (2020) Dominance Hierarchy. Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science,1-5

Eretová P., Chaloupková H., Hefferová M., Jozífková E. (2020) Can Children of Different Ages Recognize Dog Communication Signals in Different Situations? International Journal of Environmental Research and Public Health,17,2,1-12

Hujslová M., Gryndlerová H., Bystrianský L., Hršelová H., Gryndler M. (2020) Biofilm and planktonic microbial communities in highly acidic soil (pH < 3) in the Soos National Nature Reserve, Czech Republic. Extremophiles,24,4,577-591

Juříková T., Luptáková D., Kofroňová O., Škríba A., Novák J., Marešová H., Palyzová A., Petřík M., Havlíček V., Benada O. (2020) Bringing SEM and MSI Closer Than Ever Before: Visualizing Aspergillus and Pseudomonas Infection in the Rat Lungs. Journal of Fungi,6,4,1-12

Ersozlu Z., Wildy H., Ersozlu A., Lawrence D., Karakus M., Sorgo A., Usak M., Kubiatko M., Chang Chun-Yen (2020) Self-esteem, Bullying Perpetration/Victimization and Perceived Parental Support in a Nationally Representative Sample of Australian Students. Revista de Cercetare si Interventie Sociala,69,49-68

Lin Qiuju, Kubiatko M., Usak Muhammet (2020) Effect of Learning Environment and Tobacco Consumption on the Formation of Students’ Motivation in Basketball Classes. Revista de Cercetare si Interventie Sociala,2020,68,282-298

Baránková S., Pascual Díaz J. P., Nusrat S., Alonso Lifante Maria Pilar; Balant M., Barros K., D’Ambrosio U., Malinská H., Peska V., Lorenzo Iván Pérez; Kovařík A., Vyskot B., Janoušek B., Garcia S. (2020) Sex-chrom, a database on plant sex chromosomes. New Phytologist,2020,227,1594-1604

Wróbel D., Müllerová M., Strašák T., Růžička K., Fulem M., Kubíková R., Bryszewska M., Klajnert-Maculewicz B., Malý J. (2020) Glucose-modified carbosilane dendrimers: Interaction with model membranes and human serum albumin. International Journal of Pharmaceutics,2020,579

Jansa J., Šmilauer P., Borovička J., Hršelová H., Forczek S. T., Slámová K., Řezanka T., Rozmoš M., Bukovská P., Gryndler M. (2020) Dead Rhizophagus irregularis biomass mysteriously stimulates plant growth. Mycorrhiza,30,63-77

Malinská H., Pidlisniuk V., Nebeská D., Erol A., Medžová A., Trögl J. (2020) Physiological Response of Miscanthus x giganteus to Plant Growth Regulators in Nutritionally Poor Soil. Plants,9,2,1-19

2019

Kaplan Z., Danihelka J., Chrtek jun. J., Kirschner J., Kubát K., Štěch M., Štěpánek J. (2019) Klíč ke květeně České republiky. Ed. 2. 

Borovička J., Konvalinková T., Žigová A., Ďurišová J., Gryndler M., Hršelová H., Kameník J., Leonhardt T., Sácký J. (2019) Disentangling the factors of contrasting silver and copper accumulation in sporocarps of the ectomycorrhizal fungus Amanita strobiliformis from two sites. Science of the Total Environment,694,133679,1-12

Machová I., Kubát K., Štojdl J. (2019) Rostlinstvo biotopů vzniklých hornickou a těžební činností na Krušných horách. Studia Oecologica,13,1,46-60

Machová I., Kubát K., Novák P. (2019) Druhová skladba keřového patra na agrárních valech a terasách v Českém středohoří. Severočeskou přírodou,50,1,13-21

Němcová L. (2019) Mechorosty NPR Oblík. Severočeskou přírodou,2019,51,67-77

Němcová L. (2019) Příspěvek k poznání mechorostů Milešovky. Severočeskou přírodou,2019,51,55-66

Bauer P., Bělohoubek J., Bílek I., Bultas P., Burian T., Douša R., Filipová L., Joza V., Kaplan Z., Koutecký D., Kroufek R., Kubát K., Nepraš K., Novák J., Ondráček Č., Prančl J., Štech M., Zázvorka J., Zdvořák P. (2019) Ohrožené rostliny Ústeckého kraje. 

Nebeská D., Pidlisniuk V., Stefanovska T., Trögl J., Shapoval P., Popelka J., Černý J., Medkow A., Kvak V., Malinská H. (2019) Impact of plant growth regulators and soil properties on Miscanthus x giganteus biomass parameters and uptake of metals in military soils. Reviews on Environmental Health,2019,34,283-291

Susteková E., Kubiatko M., Usak Muhammet (2019) Validation of Critical Thinking Test on Slovak Conditions. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education,15,12,1-10

Ryšánek P., Benada O., Tokarský J., Syrový M., Čapková P., Pavlík J. (2019) Specific structure, morphology, and properties of polyacrylonitrile (PAN) membranes prepared by needleless electrospinning; Forming hollow fibers. Materials Science and Engineering,2019,C 105,1-7

Klimentová J., Pavková I., Horčočková L., Bavlovič J., Kofroňová O., Benada O., Stulík J. (2019) Francisella tularensis subsp. holarctica Releases Differentially Loaded Outer Membrane Vesicles Under Various Stress Conditions. Frontiers in Microbiology,2019,10,1-16

Bystrianský L., Hujslová M., Hršelová H., Řezáčová V., Němcová L., Šimsová J., Gryndlerová H., Kofroňová O., Benada O., Gryndler M. (2019) Observations on two microbial life strategies in soil: Planktonic and biofilmforming microorganisms are separable. Soil Biology and Biochemistry,2019,136,1-11

Hajer J., Řeháková D. (2019) Claw tuft setae of tarantulas (Araneae, Mygalomorphae, Theraphosidae) and the production of fibrous materials. Do tarantulas eject silk from their feet? Biological Communications,64,3,169-182

Fancovičová J., Kubiatko M. (2019) The influence of selected variables on lower secondary school students’ concepts about diseases. Journal of Baltic Science Education,18,5,708-716

Hujslová M., Gryndler M. (2019) Fungi in Biofilms of Highly Acidic Soils. Fungi in Extreme Environments: Ecological Role and Biotechnological Significance,185-203

Herma R., Wróbel D., Liegertová M., Müllerová M., Strašák T., Malý M., Semerádtová A., Štofik M.,  Appelhans D., Malý J. (2019) Carbosilane dendrimers with phosphonium terminal groups are low toxic non-viral transfection vectors for siRNA cell delivery. International Journal of Pharmaceutics,2019,562,51-65

Hujslová M., Bystrianský L., Benada O., Gryndler M. (2019) Fungi, a neglected component of acidophilic biofilms: do they have a potential for biotechnology? Extremophiles,23,3,267-275

2018

Němcová L. (2018) Příspěvek k poznání mechorostů NPP Jánský vrch v Českém středohoří. Severočeskou přírodou,2018,50,83-90

Němcová L. (2018) Příspěvek k poznání mechorostů NPP Kamenná slunce v Českém středohoří. Severočeskou přírodou,2018,50,77-82

Frolík S., Kubát K. (2018) Současný stav populací topolu černého na dolní Ohři. Severočeskou přírodou,2018,50,43-52

Machová I., Kubát K., Filipová, L., Novák P., Řehoř M. (2018) Stav flóry a porostů jako výsledek rekultivace jezera Most. Studia Oecologica,XII,1,54-79

Semerádtová, A., Štofik, M., Vaňková, L., Malý, P., Staněk, O., Malý, J. (2018) Optical microchips based on high-affinity recombinant protein binders-Human serum albumin detection in urine. Sensors and actuators B-Chemical.  Volume: 272   Pages: 441-447. DOI: 10.1016/j.snb.2018.05.180

Liegertová M., Wróbel D., Herma R., Müllerová M., Červenková L., Cuřínová P., Strašák T., Malý M., Čermák J., Smejkal J., Štofik M. & Malý J. (2018) Evaluation of toxicological and teratogenic effects of carbosilane glucose glycodendrimers in zebrafish embryos and model rodent cell lines. Nanotoxicology. DOI: 10.1080/17435390.2018.1475582

Semerádtová, A., Štofik, M; Neděla, O., Staněk, O., Slepička, P., Kolská, Z., Malý, JA simple approach for fabrication of optical affinity-based bioanalytical microsystem on polymeric PEN foils. Colloids and surfaces B-Biointerfaces. Volume: 165, Pages: 28-36. DOI: 10.1016/j.colsurfb.2018.01.048

Wróbel D., Kubíková R., Müllerová M., Strašák T., Růžička K., Fulem M, Malý J. Phosphonium carbosilane dendrimers – interaction with a simple biological membrane model, Phys.Chem.Chem.Phys., 20 (2018) 14753–14764; DOI: 10.1039/c7cp07237f

Šetinová D., Šmídová K., Pohl P., Musić I., Bobek J. RNase III-Binding-mRNAs Revealed Novel Complementary Transcripts in Streptomyces. Frontiers in Microbiology, 2018, 8. DOI: 10.3389/fmicb.2017.02693

2017

Čihák M., Kameník Z., Šmídová K., Bergman N., Benada O., Kofroňová O., Petříčková K., Bobek J.   Secondary Metabolites Produced during the Germination of Streptomyces coelicolor. Frontiers in Microbiology, 2017, 8.

Čapková P., Hocelíková L., Ryšánek P., Gryndler M., Kormunda M., Malý M., Bystrianský L., Malý J. Screening antimikrobiálních látek realizovaný na základě vyhodnocení připravených vzorků. VÝZKUMNÁ ZPRÁVA  (Souhrnná výzkumná zpráva), 2017

Derevyanchuk M., Kretynin S., Lakovenko O., Litvinovskaya R., Zhabinskii V., Martinec J., Blume Y., Khripach V., Kravets V. Effect of 24-epibrassinolide on Brassica napus alternative respiratory pathway, guard cells movements and phospholipid signaling under salt stress. Steroids, 2017, 117, 16-24. DOI: 10.1016/j.steroids.2016.11.006

Gryndler M., Beskid O., Hujslová M., Konvalinková T., Bukovská P., Zemková L., Hršelová H., Jansa J. Soil receptivity for ectomycorrhizal fungi: Tuber aestivum is specifically stimulated by calcium carbonate and certain organic compounds, but not mycorrhizospheric bacteria. Applied Soil Ecology, 2017, 117-118, 38-45. DOI: 10.1016/j.apsoil.2017.05.007

Gryndler M., Šmilauer P., Hršelová H., Jansa J., Šťovíček V., Nováková K. Truffle biogeography-A case study revealing ecological niche separation of different Tuber species. Ecology and evolution, 2017, 00, 1-14. DOI: 10.1002/ece3.3017

Jozífková E., Kolackova M. Sexual arousal by dominance and submission in relation to increased reproductive success in the general population. Neuroendocrinology Letters, 2017, 38, 5, 381-387.

Jozífková E. Sexual Arousal by Dominance and Submission Represents Mating Strategy. 23rd Congress of the World Association for Sexual Health, The Journal of Sexual Medicine, 2017, 14, 5, “e273” – “e274”

Kubát K., Machová I., Papíková H., Vacková T. Diploidní Rumex acetosella také v sz. Čechách. Severočeskou přírodou, 2017, 49, 1-6

Machová I., Kubát K., Kučerová M., Mazáková E. Příspěvek k morfologii jabloně lesní (Malus sylvestris). Severočeskou přírodou, 2017, 49, 7-18

Munzarová M., Čapková P., Ryšánek P., Kormunda M., Kolská Z., Hocelíková L., Gryndler M., Malý M., Trögl J., Štojdl J. Vícevrstvé filtrační médium pro filtraci vzduchu. 306831

Wróbel D., Marcinkowska M., Janaszewska A., Appelhans D., Voit B., Klajnert-Maculewicz B., Bryszewska M., Štofik M., Herma R., Duchnowicz P., Malý J. Influence of core and maltose surface modification of PEIs on their interaction with plasma proteins-Human serum albumin and lysozyme. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2017, 152, 18-28. DOI:10.1016/j.colsurfb.2016.12.042

Smejkal J., Štofik M., Wróbel D., Malý JPowder Blasting as a Rapid method for Fabrication of Microsystems for Cell-based Studies. 2017, CBMS Catalog Number: 17CBMS-0001,329-330

Strašák T., Malý J., Wróbel D., Malý M., Herma R., Čermák J., Müllerová M., Šťastná Červenková L., Cuřínova P. Phosphonium carbosilane dendrimers for biomedical applications – synthesis, characterization and cytotoxicity evaluation. RSC Advances, 2017, 7, 18724-18744. DOI: 10.1039/C7RA01845B

Munzarová M., Malý J., Poustka D., Hocelíková L. Ověřená technologie produkce fotokroslinkovaného nanovlákenného chitosanu. Nanochitosan 12-17

Munzarová M., Malý J., Poustka D., Hocelíková L. Způsob vytvoření nanovlákenné vrstvy a textilní kompozit obsahující nanovlákennou vrstvu vytvořenou tímto způsobem. 307059

Bystrianský L.Štofik M., Gryndler M. Soil-derived organic particles and their effects on the community of culturable microorganisms. Folia Microbiologica, 2017, 4, 1-4

Pechar R., Killer J., Švejstil R., Salmonová H., Geigerová M., Bunešová V. ;   Rada V., Benada O. Galliscardovia ingluviei gen. nov., sp. nov., a thermophilic bacterium of the family Bifidobacteriaceae isolated from the crop of a laying hen (Gallus gallus f. domestica). International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 2017, 67, 2403-2411. DOI: 0.1099/ijsem.0.001972.

Pechar R., Killer J., Salmonová H., Geigerová M., Švejstil R., Švec P. ;   Sedláček I. ;   Rada V., Benada O. Bifidobacterium apri sp. nov., a thermophilic actinobacterium isolated from the digestive tract of wild pigs (Sus scrofa). International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 2017, 67, 2349-2356. DOI: 10.1099/ijsem.0.001956.

Ryšánek P., Malý M., Čapková P., Kormunda M., Kolská Z., Gryndler M., Novák O., Hocelíková L., Bystrianský L., Munzarová M. Antibacterial modification of nylon-6 nanofibers: structure, properties and antibacterial aktivity. Journal of Polymer Research, 2017, 24:208

Sechovcová H., Killer J., Pechar R., Geigerová M., Švejstil M., Salmonová H., Chahrazed M., Rada V., Vlková E., Kofroňová O., Benada O. Alloscardovia venturai sp. nov., a fructose 6-phosphate phosphoketolase-positive species isolated from the oral cavity of a guinea-pig (Cavia aperea f. porcellus). International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 2017, 67, 2842-2847. DOI: 10.1099/ijsem.0.002031

Pompach P., Benada O., Rosůlek M., Darebná P., Hausner J., Růžička V., Volný M., Novák P. Protein Chips Compatible with MALDI Mass Spectrometry Prepared by Ambient Ion Landing. Analytical Chemistry, 88, 2017, 8526-8534. DOI: 10.1021/acs.analchem.6b01366

Hajer J. Foberová L., Řeháková D. Silk-producing organs of ecribellate and cribellate nymphal stages in the life cycle of the spider Austrochilus sp. (Araneae: Austrochilidae). Notes on the transformation of anterior median spinnerets into the cribellum. Israel Journal Of Entomology, 2017, 47, 21-33. DOI: 10.5281/zenodo.834179

2016

Pokorný R., Štofik M. Evidence of bioerosive structures in Quaternary glaciomarine sediments from SW Iceland. Ichnos, 2016, 24, 3, 204-221

Barchuk M., Čapková P., Kolská Z., Matoušek J., Poustka D., Benada O., Munzarová M., Hocelíková L. Structure and surface properties of chitosan/PEO/gelatin nanofibrous membrane. Journal of Polymer Research, 2016, 23:20, 1-7.

Bukovská P., Püschel D., Hršelová H., Jansa J., Gryndler M. Can inoculation with living soil standardize microbial communities in soilless potting substrates? Applied Soil Ecology, 2016, 108, 278-287. DOI: 10.1016/j.apsoil.2016.09.005

Cejpková J., Gryndler M., Hršelová H., Kotrba P., Řanda Z., Synková I., Borovička J. Bioaccumulation of heavy metals, metalloids, and chlorine in ectomycorrhizae from smelter-polluted area. Environmental Pollution, 2016, 218, 176-185. DOI: 10.1016/j.envpol.2016.08.009.

Gryndler M. True Truffle Horst Diversity. True Truffle (Tuber spp.) in the World, 2016, 267-281

Hajer J., Karschová S. Spinnerets and silk-producing system of Segestria senoculata (Araneae, Araneomorphae, Segestriidae). Journal of Entomological and Acarological Research, 2016, 48, 388-394. DOI: 10.4081/jear.2016.5934

Hajer J., Karschová S., Řeháková D. Silks and silk-producing organs of Neotropical tarantula Avicularia metallica Ausserer, 1875 (Araneae: Mygalomorphae, Theraphosidae). Ecologica Montenegrina, 2016, 7, 313-327.

Jozífková E. BDSM: rizika v číslech, další vývoj a zdroje informací. Sexuológia/Sexology, 2016, 2, 24-31

Malý J., Staněk O.,   Frolík J., Malý M., Ennen F., Appelhans D., Semerádtová A., Wróbel D., Knapová T., Kuchař M., Šťastná Červenková L., Čermák J., Šebo P., Malý P., Štofik M. Biocompatible Size-Defined Dendrimer-Albumin Binding Protein Hybrid Materials as a VersatilePlatform for Biomedical Applications. Macromolecular Bioscience, 2016, 4, 553-566. DOI: 10.1002/mabi.201500332

Řezáčová V., Gryndler M., Bukovská P., Šmilauer P., Jansa J. Molecular community analysis of arbuscular mycorrhizal fungi – Contributions of PCR primer and host plant selectivity to the detected community profiles. Pedobiologia, 2016, 59, 179-187. DOI: 10.1016/j.pedobi.2016.04.002

Hajer, J., Foberová, L., Řeháková, D. Silk-producing organs of ecribellate and cribellate nymphal stages in the life cycle of the spider Austrochilus sp. (Araneae: Austrochilidae). Notes on the transformation of anterior median spinnerets into the cribellum. Entomologia Generalis, 2016.

2015

Boubakri, H., Seghezzi, N., Duchateau, M., Gominet, M., Kofroňová, O., Benada, O., Mazodier, P., Pernodet, J. The Absence of Pupylation (Prokaryotic Ubiquitin-Like Protein Modification) Affects Morphological and Physiological Differentiation in Streptomyces coelicolor. Journal of Bacteriology, 2015, roč. 197, č. 21, s. 3388-3399. DOI: 10.1128/JB.00591-15

Derevyanchuk, M., Litvinovskaya, R., Khripach, V., Martinec, J., Krevets, V. Effect of 24-epibrassinolide on Arabidopsis thaliana alternative respiratory pathway under salt stress. 2015, roč. 37, č. 10, s. 315. DOI: 10.1016/j.steroids.2016.11.006.

Gryndler, M., Beskid, O., Hršelová, H., Bukovská, P., Hujslová, M., Gryndlerová, H., Konvalinková, T., Schnepf, A., Sochorová, L., Jansa, J. Mutabilis in mutabili: Spatiotemporal dynamics of a truffle colony in soil. Soil Biology and Biochemistry, 2015, roč. 2015, č. 90, s. 62-70.

Gryndler, M., Hršelová, H., Hujslová, M. Genetic transformation of extremophilic fungi Acidea extrema and Acidothrix acidophila. Folia Microbiologica, 2015, roč. 60, č. 4, s. 365-371.

Ruelland, E., Kravets, V., Derevyanchuk, M., Martinec, J., Zachowski, A., Pokotylo, I. Role of phospholipid signalling in plant environmental responses. Environmental and Experimental Botany, 2015, roč. 114, č. SI, s. 129-143.

Wróbel, D., Janaszewska, A., Appelhans, D., Voit, B.3, Bryszewska, M., Maly, J. Interactions of dendritic glycopolymer with erythrocytes, red blood cell ghosts and membrane enzymes. Int J Pharm. 2015 Dec 30;496(2):475-88. DOI: 10.1016/j.ijpharm.2015.10.046

Wróbel, D., Appelhans, D., Signorelli, M., Wiesner, B., Fessas, D., Scheler, U., Voit, BI., Malý, J. Interaction study between maltose-modified PPI dendrimers and lipidic model membranes. Biochimica et Biophysica Acta-Biomembranes, 2015, roč. 1848, č. 7, s. 1490-1501. DOI: 10.1016/j.bbamem.2015.03.033

Štofik, M., Semerádtová, A., Malý, J., Kolská, Z., Neděla, O., Wróbel, D., Slepička, P. Direct immobilization of biotin on the micro-patterned PEN foil treated by excimer laser. Colloids and Surfaces B-Biointerfaces, 2015, roč. 128, č. APR 1 2015, s. 363-369. DOI: 10.1016/j.colsurfb.2015.02.032

Liegertová, M., Pergner, J., Kozmiková, I., Fabian, P., Pombinho, AR., Strnad, H., Pačes, J., Vlček, Č., Bartůněk, P., Kozmik, Z. Cubozoan genome illuminates functional diversification of opsins and photoreceptor evolutionScientific Reports, 2015, roč. 2015, č. 5:11885, s. 1-18. DOI:10.1038/srep11885

2014

Beranová, J., Seydlová, G., Kozak, H., Benada, O., Fišer, R., Artemenko, A., Konopásek, I., Kromka, A. Sensitivity of bacteria to diamond nanoparticles of various size differs in gram-positive and gram-negative cells. FEMS microbiology letters, 2014, roč. 351, č. 2, s. 179-186.

Bystrianský, L., Hrůzová, L. Zajímavé druhy rostlin v okolí obce Tetčiněves v SZ Čechách. Severočeskou přírodou, 2014, roč. 2014, č. 45, s. 17-20.

Dohnal, V., Malý, J., Havlíčková, M., Semerádtová, A., Herman, D., Kuča, K. A New Concept in the Separation of Polyethyleneglycol-Modified PAMAM Dendrons by Liquid Chromatography. Journal of chromatographic science, 2014, roč. 52, č. 4, s. 321-328.

Filipová, L., Kubát, K., Machová, I. Vzácné a ohrožené druhy rostlin na výsypkách a hydrologicky rekultivovaných plochách v okolí Mostu. Severočeskou přírodou, 2014, roč. 2014, č. 46, s. 83-89.

Gajdošová, M., Šondová, K. Prevalence Toxocara spp. v půdě a písku veřejných hřišť a pískovišť v Ústí nad Labem. Sborník Oblastního muzea v Mostě, Řada přírodovědná, 2014, roč. 2013/2014, č. 35-36, s. 3-8.

Gryndler, M., Černá, L., Bukovská, P., Hršelová, H., Jansa, J. Tuber aestivum association with non-host roots. Mycorrhiza, 2014, roč. 2014, č. 24, s. 603-610. DOI: 10.1007/s00572-014-0580-9

Gryndler, M. Studie možnosti čištění odpadních vod z lisovny jablečné drti. Severofrukt a.s., 2014.

Hajer, J., Czerneková, M., Řeháková, D. Silk-producing organs of troglobiotic spider species Rhode aspinifera (Nicolic, 1963) (Araneae: Dysderidae). North-Western Journal of Zoology, 2014, roč. 10, č. 1, s. 133-137.

Hajer, J., Czerneková, M., Řeháková, D. Silk spinning apparatus and silk microstructure of Silhouettella loricatula (Araneae, Araneomorphae, Oonopidae). Trends in Entomology, 2014, roč. 2014, č. 10, s. 29-38.

Jozífková, E., Konvička, M., Flégr, J. Why do some women prefer submissive men? Hierarchically disparate couples reach higher reproductive success in European urban humans. Neuroendocrinology Letters, 2014, roč. 35, č. 7, s. 594-601.

Killer, J., Švec, P., Sedláček, I., Černohlávková, J., Benada, O., Hroncová, Z., Havlík, J., Vlková, E., Rada, V., Kopečný, J. Vagococcus entomophilus sp nov., from the digestive tract of a wasp (Vespula vulgaris). International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 2014, roč. 64, č. PART 3, s. 731-736.

Killer, J., Havlík, J., Bunešová, V., Vlková, E., Benada, O. Pseudoscardovia radai sp. nov., a representative of the family Bifidobacteriaceae isolated from the digestive tract of a wild pig (Sus scrofa scrofa). International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 2014, roč. 2014, č. 64, s. 2932-2938.

Killer, J., Havlík, J., Vlková, E., Rada, V., Pechar, R., Benada, O., Kopečný, J., Kofroňová, O., Sechovcová, H. Lactobacillus rodentium sp. nov., from the digestive tract of wild rodents. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 2014, roč. 64, č. PART 5, s. 1526-1533. DOI: 10.1099/ijs.0.054924-0

Kubát, K., Machová, I. Floristické poměry vodní nádrže Milada u Chabařovic. Severočeskou přírodou, 2014, roč. 2014, č. 45, s. 63-68.

Kubát, K., Machová, I., Filipová, L. Historie botanických průzkumů blízkého okolí zaniklého města Most. Severočeskou přírodou, 2014, roč. 2014, č. 46, s. 75-82.

Machová, I., Kubát, K. The species composition on agricultural terraces in NW part of Slovakia. Ekológia, 2014, roč. 33, č. 4, s. 307-320.

Machová, I., Kubát, K. The species composition on agricultural terraces in NW part of Slovakia. Ekológia, 2014, roč. 33, č. 4, s. 307-320.

Neděla, O., Slepička, P., Malý, J.Štofik, M., Švorčík, V. Laser-induced nanostructures on a polymer irradiated through a contact mask. Applied Surface Science, 2014, roč. 321, č. DEC 1 2014, s. 173-178.

Němcová, L. Inventarizační průzkum NPP Kleneč z oboru bryologie. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2014.

Němcová, L. Inventarizační průzkum NPR Bořeň z oboru bryologie. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2014.

Němcová, L. Inventarizační průzkum NPP Vrkoč z oboru bryologie. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2014.

Němcová, L. Inventarizační průzkum NPP Kamenná slunce z oboru bryologie. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2014.

Neruda, M., Filipová, L., Říhová Ambrožová, J., Machová, I., Kubát, K., Holec, M., Holcová, D. Ecological Research of Former Brown-coal Quarry-the Most Lake in the Czech Republic. Journal of Life Sciences, 2014, roč. 8, č. 8, s. 841-847.

Papíková, H., Kubát, K. Quercus pubescens Willd. na vrchu Plešivec u Litoměřic. Severočeskou přírodou, 2014, roč. 2014, č. 45, s. 11-15.

Sochman, J., Peregrin, J., Pavcnik, D., Uchida, B., Timmermans, H., Sedmera, D., Benada, O., Kofroňová, O., Keller, F., Rosch, J. Reverse Endoventricular Artificial Obturator in Tricuspid Valve Position. Experimental Feasibility Research Study. Physiological Research, 2014, roč. 63, č. 2, s. 157-165.

Sochorová, Z., Petráčková, D., Sitařová, B., Buriánková, K., Bezoušková, S., Benada, O., Kofroňová, O., Janeček, J., Halada, P., Weiser, J. Morphological and proteomic analysis of early stage air-liquid interface biofilm formation in Mycobacterium smegmatis. Microbiology – SGM, 2014, roč. 160, č. PART 7, s. 1346-1356. DOI: 10.1099/mic.0.076174-0.

2013

Hajer, J., Malý, J., Řeháková, D. Silk Fibers and Silk-producing Organs of Harpactea rubicunda (C. L. Koch 1838) (Araneae, Dysderidae). Microscopy Research and Technique, 2013, roč. 76, č. 1, s. 28-35.

Hârtel, H., Marková, I., Němcová, L., Wild, J. Central European sandstone regions as islands of montane and Atlantic floristic element. In Sandstone Landscapes – Diversity, Ecology and Conservation. Wrocław : Department of Geography and Regional Development University of Wrocław, 2013, s. 5.

Jozífková, E. Consensual Sadomasochistic Sex (BDSM): The Roots, the Risks, and the Distinctions Between BDSM and Violence. Current Psychiatry Reports, 2013, roč. 15, č. 9, s. 3921-3928.

Killer, J., Ročková, S., Vlková, E., Rada, V., Havlík, J., Kopečný, J., Bunešová, V., Benada, O., Kofroňová, O., Pechar, R., Profousová, I. Alloscardovia macacae sp nov., isolated from the milk of a macaque (Macaca mulatta), emended description of the genus Alloscardovia and proposal of Alloscardovia criceti comb. nov. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 2013, roč. 63, č. DEC 2013, s. 4439-4446. DOI: 10.1099/ijs.0.051326-0

Kubát, K., Műller, F., Bauer, P., Brabec, J., Machová, I., Ondráček, Č., Richter, F., Tájek, P., Walczak, C. Seltene Pflanzen im Erzgebirge. Situation in Böhmen und in Sachsen. 1. vyd. Ústí nad Labem: Mikulenka Tomáš – CDSM, 2013. 250 s. neuvedeno. ISBN: 978-80-87889-00-8.

Kubát, K., Machová, I., Bauer, P., Brabec, J., Műller, F., Ondráček, Č., Richter, F., Tájek, P., Walczak, C. Vzácné rostliny Krušných hor. Situace v Čechách a v Sasku. 1. vyd. Ústí nad Labem: Mukulenka Tomáš – CDSM, 2013. 250 s. Neuveden. ISBN: 978-80-904927-9-0.

Kubát, K. Inventarizační průzkum NPP Velký vrch – cévnaté rostliny (floristika a vegetace). Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2013.

Kubát, K. Inventarizační průzkum NPP Kamenná slunce – cévnaté rostliny (floristika a vegetace). Ústí nad Labem: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2013.

Kubát, K. Carlina vulgaris agg. v České republice. Severočeskou přírodou, 2013, roč. 2013, č. 44, s. 1-5.

Kubát, K. Inventarizační průzkum NPP Borečský vrch – cévnaté rostliny (floristika a vegetace). Ústí nad Labem: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2013.

Kubát, K. Inventarizační průzkum NPP Březinské tisy – cévnaté rostliny (floristika a vegetace). Ústí nad Labem: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 2013.

Lim, J., Kostiainen, MA., Malý, J., Da Costa, V., Annunziata, O., Pavan, GM., Simanek, EC. Synthesis of Large Dendrimers with the Dimensions of Small Viruses. Journal Of The American Chemical Society, 2013, roč. 135, č. 12, s. 4660-4663.

Wróbel, D. The fluidity changes of neutral and negatively charged lipid model membranes caused by maltose modified PPI G5 dendrimers. 2013.

Wald, T., Osičková, A., Šulc, M., Benada, O., Semerádtová, A., Řežábková, L., Veverka, V., Bednářová, L., Malý, J., Macek, P., Šebo, P., Slabý, I., Vondrášek, J., Osička, R. Intrinsically disordered enamel matrix protein ameloblastin forms ribbon-like supramolecular structures via an N-terminal segment encoded by exon 5. The Journal of biological chemistry, 2013, roč. 288, č. 31, s. 22333-22345.

Malý, M., Malý, J. Cationic Carbosilane Dendrimers as Non-virial Vectors of Nucleic Acids (Oligonucleotide or sirNa) for Gene Therapy Purposes. In Klajnert.B., Peng.L., Cena.V. Dendrimers in Biomedical Applications. London: Royal Society of Chemistry, 2013, s. 40-55. DOI: 10.1039/9781849737296-00040

Němcová, L. Příspěvek k poznání mechorostů Přírodní rezervace Arba v okrese Děčín. Severočeskou přírodou, 2013, roč. 2013, č. 44, s. 115-121.

2012

Burdíková, Z., Čapek, M., Švindrych, Z., Gryndler, M., Kubínová, L., Holcová, K. Ecology of Testate Amoebae in the Komořany Ponds in the Vltava Basin. Microbial Ecology, 2012, roč. 64, č. 1, s. 1-14. DOI: 10.1007/s00248-011-0003-9.

Jozífková, E., Bartoš, L., Flégr, J. Evolutional background of dominance/submissivity in sex and bondage: the two strategies? Neuroendocrinology Letters, 2012, roč. 33, č. 6, s. 636-642.

Jozífková, E., Bartoš, L., Flegr, J. Evolutional background of dominance/submissivity in sex and bondage: The two strategies?. Activitas Nervosa Superior Rediviva, 2012, roč. 54, č. 4, s. 192-198.

Kroufek, R., Nepraš, K., Zdvořák, P., Kubát, K., Joza, V., Rottenborn, J., Machová, I., Marek, M. Floristické mapování Českého středohoří II (Ústí n. L. – Sebuzín). Severočeskou přírodou, 2012, roč. 43, č. 1, s. 45-61.

Kubát, K., Machová, I. Hydrofyty vodních nádrží Most a Chabařovice. Severočeskou přírodou, 2012, roč. 2012, č. 43, s. 23-28.

Machová, I., Kubát, K. Flóra agrárních valů z vrcholových partií Krušných hor. Studia Oecologica, 2012, roč. VI, č. 2, s. 36-44.

Mareš, V., Stremenová, J., Lisa, V., Kozáková, H., Marek, J., Syruček, M., Soula, O., Šedo, A. Compartment-and malignance-dependent up-regulation of gamma-glutamyltranspeptidase and dipetidylpeptidase-IV activity in human brain gliomas. Histology and Histopathology, 2012, roč. 27, č. 7, s. 931-940. DOI: 10.14670/HH-27.931

Růžička, V., Zacharda, M., Němcová, L., Šmilauer, P., Nekola, JC. Periglacial microclimate in low-altitude scree slopes supports relict biodiversity. Journal of Natural History, 2012, roč. 46, č. 35-36, s. 2145-2157. DOI: 0.1080/00222933.2012.707248

Vopalenský, P., Pergner, J., Liegertová, M., Benito-Gutierrez, E., Arendt, D., & Kozmik, Z. (2012). Molecular analysis of the amphioxus frontal eye unravels the evolutionary origin of the retina and pigment cells of the vertebrate eye. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109(38), 15383-15388. DOI:  10.1073/pnas.1207580109

Pedziwiatr-Werbicka, E., Shcharbin, D., Malý, J., Malý, M., Zaborski, M., Gabara, B., Ortega, P., Gómez, R., Muñoz-Fernandez, MA., Klajnert, B., Bryszewska, M. Carbosilane Dendrimers are a Non-Viral Delivery System for Antisense Oligonucleotides: Characterization of Dendriplexes. Journal of Biomedical Nanotechnology, 2012, roč. 8, č. 1, s. 57-73.

Malý, J., Pedziwiatr-Werbicka, E., Malý, M., Semerádtová, A., Appelhans, D., Danani, A., Zaborski, M., Klajnert, B., Bryszewska, M. Highly Organized Self-Assembled Dendriplexes Based on Poly(propylene imine) Glycodendrimer and Anti-HIV Oligodeoxynucleotides. Current Medicinal Chemistry, 2012, roč. 19, č. 27, s. 4708-4719.

Benseny-Cases, N., Klementieva, O., Malý, J., Cladera, J. Granular Non-Fibrillar Aggregates and Toxicity in Alzheimer’s Disease. Current Alzheimer Research, 2012, roč. 9, č. 8, s. 962-971.

Ahmand, J., Li, J., Biedermanová, L., Kuchař, M., Šípová, H., Semerádtová, A., Černý, J., Petroková, H., Mikulecký, P., Polínek, J., Staněk, O., Vondrášek, J., Homola, J., Malý, J., Osička, R., Šebo, P., Malý, P. Novel high-affinity binders of human interferon gamma derived from albumin-binding domain of protein G. Proteins-structure function and bioinformatics, 2012, roč. 80, č. 3, s. 774-789. DOI:10.1002/prot.23234

2011

Krejčí, J., Ondruch, V., Malý, J., Štofik, M., Krejčová, D., Vránová, H. High sensitivity biosensor measurement based on synchronous detection. Journal of Photochemistry and Photobiology B-Biology, 2011, roč. 102, č. 3, s. 192-199.

Diamond, M., Jozífková, E., Weiss, P. Rejoinder to Kingston and Malamuth. Archives of Sexual Behavior, 2011, roč. 40, č. 5, s. 1045-1048.

Diamond, M., Jozífková, E., Weiss, P. Pornography and sex Crimes in the Czech Republic. Archives of Sexual Behavior, 2011, roč. 40, č. 5, s. 1037-1043.

Drbalová, K. Variability of Opisthosomal Coloration of Spider Dictyna uncinata (Thorell 1856). Conference of the International Journal of Arts and Sciences, 2011, roč. 4, č. 1, s. 77-84.

Drbalová, K., Titěrová, M. The External Spinning Apparatus of the Spider Meta menardi (Latreille 1804). Conference of the International Journal of Arts and Sciences, 2011, roč. 3, č. 1, s. 189-202.

Drbalová, K. Changes in Coloration of Nigma flavescens (Walckenaer 1830) Depending on Sex and Ontogenetic Development. Conference of the International Journal of Arts and Sciences, 2011, roč. 3, č. 01, s. 31-40.

Hajer, J., Hajer, J., Plíšková, E. The first documented case of loxoscelism in Central Europe. HealthMED, 2011, roč. 5, č. 3, s. 576-582.

Hajer, J., Hajer, J., Řeháková, D. Mating behavior of Theridiosoma gemmosum (Araneae: Theridiosomatidae) – the unusual role of male dragline silk. Archives of Biological Sciences, 2011, roč. 63, č. 1, s. 199-208.

Kubát, K., Nepraš, K., Kroufek, R. Metodika floristického mapování Českého středohoří. Severočeskou přírodou, 2011, roč. 2011, č. 42, s. 95-99.

Lomoio, S., Necchi, D., Mareš, V., Scherini, E. A single episode of neonatal seizures alters the cerebellum of immature rats. Epilepsy Research, 2011, roč. 93, č. 1, s. 17-24.

Machová, I., Synek, V., Kubát, K. Flóra agrárních valů a teras Krušných hor. Příroda, 2011, roč. 2011, č. 30, s. 5-20.

Machová, I., Kubát, K., Elznicová, J., Riezner, J., Kovář, P. Význam agrárních valů v krajině a možnosti jejich využití při hospodaření. 2011.

Mareš, V., Krajčí, D., Lisá, V., Pellicciari, C. Atypické formy apoptozy v kultuře gliomových buněk. In Morfologie v Čechách a na Slovensku. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2011, s. 5.

Masojídek, J., Souček, P., Máchová, J., Frolík, J., Klem, K., Malý, J. Detection of photosynthetic herbicides: Algal growth inhibition test vs. electrochemical photosystem II biosensor. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2011, roč. 74, č. 1, s. 117-122. DOI: 10.2134/jeq2012.0113

Nepraš, K., Kroufek, R., Kubát, K., Machová, I., Rottenborn, J. Floristické mapování Českého středohoří I. (Ústí n.L. – Dolní Zálezly). Severočeskou přírodou, 2011, roč. 2011, č. 42, s. 63-82.

Štěchová, P., Kubát, K. Změny v četnosti výskytu druhů Typha angustifolia a T. latifolia v ČR v období 1800 – 2009. Severočeskou přírodou, 2011, roč. 2011, č. 42, s. 1-20

2010

Bayerová, L., Hajer, J. Terestrické ploštěnky Geocentrophora sphyrocephala a Geocentrophora baltica (Turbellaria, Lecithoepitheliata) a jejich potvrzený výskyt na území České republiky. In Zoologické dny Praha 2010. Sborník abstraktů z konference. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, 2010, s. 1.

Kubát, K. Dactylorhiza Nevski – prstnatec. In Květena České republiky. Praha: Academia, 2010, s. 502-523.

Kubát, K. Malus sylvestris Mill. v Ústeckém kraji. Severočeskou přírodou, 2010, č. 41, s. 49-56.

Kubát, K., Machová, I. Šíření autochtonních dřevin na neobhospodařovaných pozemcích v jz. části Českého středohoří (sz. Čechy). Studia Oecologica, 2010, č. 4, s. 33-39.

Kubát, K. Orchis L. – vstavač. In Květena České republiky. Praha: Academia, 2010, s. 524-541.

Kubát, K. Struktura populací Rhamnus cathartica na dvou lokalitách v Lounském středohoří. Zprávy české botanické společnosti, 2010, č. 45, s. 87-92.

Kučera, J., Kubešová, S., Hájek, M., Holá, E., Němcová, L., Plášek, V. Nová bryologická literatura XXII. Bryonora, 2010, roč. 35, č. červen, s. 63-84.

Machová, I., Kubát, K., Synek, V., Česká, J. Vyhodnocení výskytu cévnatých rostlin z agrárních valů a teras z úpatí vrchu Oblíku v Českém středohoří. Příroda, 2010, roč. 28, č. 1, s. 185-202.

Matoušek, O., Jozífková, E., Pazlarová, H., Dziamová, V. Ohrožené rodiny a děti: přehled protektivních a rizikových faktorů. Fórum sociální politiky, 2010, č. 3, s. 11-17.

Rybenský, M., Kubát, K. Současný stav populací topolu černého (Populus nigra L.) na Labi mezi Roudnicí nad Labem a Litoměřicemi. Severočeskou přírodou, 2010, č. 41, s. 33-48.

Řeháková, K. Rozmnožování a životní cyklus pavouka druhu NIGAMA FLAVESCENS (WALCKENAER 1830). In Studentská vědecká konference. Kategorie Věda má budoucnost. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010, s. 4.

Řeháková, K. Potravní spektrum pavouka druhu Meta menardi v uzavřeném stanovišti. Prírodné vedy/Folia Oecologica, 2010, roč. 2010, č. 4, s. 43-55.