Požadavky k SZZ

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám (SZZ) jsou zveřejněny na e-learningových stránkách (Moodle) katedry.

Komise pro obhajoby bakalářských a magisterských závěrečných prací a státní závěrečné zkoušky konané na Katedře biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem:

Jmenování komise: od 2019/2020 do 2021/2022 včetně

Studijní program / obor:
B1501 Biologie / 1501R001 Biologie
B 1501 Biologie / 1501R001 Biologie (dvouoborové)
N 1501 Biologie / 7504T029 Učitelství biologie pro SŠ

Předsedové komise: doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc., doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc., doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D. & Ph.D.

Členové:

doc. MUDr. Vladislav Mareš, DrSc.
doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.
RNDr. Jan Ipser, CSc.
RNDr. Lenka Němcová. CSc.
Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Mgr. Karina Vašinová, Ph.D.
RNDr. Přemysl Zelenka, CSc.

RNDr. Oldřich Benada, CSc.
RNDr. Blanka Desortová, CSc.
Mgr. Hana Auer Malinská. Ph.D.
Mgr. Michal Němec, Ph.D.
Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D.
Mgr. Michaela Czerneková, Ph.D.


Studijní program: N 1501 Biologie
Studijní obor: 1501T001 Biologie (navazující)

Předsedové komise: doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc., doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc., doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D. & Ph.D.

Členové:

doc. MUDr. Vladislav Mareš, DrSc.
doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.
Mgr. Jan Malý, Ph.D.
RNDr. Jan Martinec, Ph.D.
Mgr. Karina Vašinová, Ph.D.
Mgr. Diana Holcová, Ph.D.
RNDr. Jan Bobek, Ph.D.

RNDr. Oldřich Benada, CSc.
RNDr. Blanka Desortová, CSc.
Mgr. Hana Auer Malinská, Ph.D.
Mgr. Michal Němec, Ph.D.
Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D.
Mgr. Michaela Czerneková, Ph.D.