IS/STAG

IS/STAG je informační systém určený pro administraci studijní agendy vysoké školy.

Základními funkcemi systému pro studenty jsou:

 • Přihlášení do systému
 • Prohlížení a vyhledávání údajů (studijní programy a obory, studijní plány, sylaby předmětů, osobní rozvrh, rozvrh učitelů, zkouškové termíny …)
 • Průběh studia
 • Vizualizace studijních plánů (osobní plnění studijního plánu)
 • Kontrola a doplnění osobních údajů, přehled plateb. V osobních údajích doporučujeme doplnit vaši kontaktní e-mailovou adresu
 • Předzápis předmětů (tvorba osobního rozvrhu studenta)
 • Přihlášení na zkouškové termíny
 • Výběr témat závěrečné práce
 • Vyplnění údajů o závěrečné práce
 • Hodnocení kvality výuky
 • Elektronická žádost o ubytovací stipendium (termín podání: do 6.11. každého roku studia)
 • a další

Do informačního systému IS/STAG se přistupuje na základě přiděleného uživatelského jména a hesla.

Každý student má přiděleno uživatelské jméno, tzv. eduID (např. st98989). Toto eduID je platné po celou dobu působení jedné osoby na UJEP v roli studenta. Formát uživatelského jména eduID je “stnnnnn”, kde nnnnn je unikátní číslo přidělené systémem osobě studenta. Číslo nnnnnn z eduID (za písmeny st) je jedinečný identifikátor osoby – student toto číslo použije při platbách na účet univerzity jako specifický symbol (např. platba poplatku za výrobu průkazu studenta, platby za studium…).
Přístup do systému STAG je otevřený jen v době aktivního studia. Po ukončení studia a v době přerušení je přístup uzavřený.

Nový student (přijatý uchazeč převedený do studia) si může vyhledat své osobní číslo studenta na portále IS STAG v Informacích o přijímacím řízení (menu UCHAZEČ – nabídka PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ). Po zadání univerzitního nebo oborového čísla uchazeče a iniciál uchazeče je po převodu do studia zobrazené i osobní číslo studenta.

Více informací naleznete zde a také v uživatelské příručce.