Výzkumné projekty

Řešené projekty posledních let:

1. 1. 2018

Funkcionalizace nanovlákenné struktury

Číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012271 Poskytovatel: MPO Doba řešení: 2018-2020 Objem finančních prostředků: 7 300 000 (dotace na UJEP cca 4 000 000 Kč) Řešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D. (řešitel na UJEP) Anotace: Projekt je zaměř...

1. 1. 2018

UniQSurf – Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007411 Poskytovatel: MŠMT Doba řešení: 2018-2022 Objem finančních prostředků: 89 000 000 Kč Řešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D. Anotace: Projekt je zaměřen na předaplikační výzkum a vývoj funkčních povrchů a hy...