Rozvojové projekty

Řešené projekty posledních let:

1. 1. 2017

U21 – Kvalitní infrastruktura (U21-KI)

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821 Poskytovatel: MŠMT Doba řešení: 2017-2022 Objem finančních prostředků: 412 728 000kč Řešitel: Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc (řešitel za PřF), Mgr. Jan Malý, Ph.D. (řešitel za KBI) Anotace: Projek...