Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na J. E. Purkyně v Ústí n.L (INVUST)

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002678

Poskytovatel: MŠMT

Doba řešení: 2018-2022

Objem finančních prostředků: 143 698 000Kč

Řešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D. (řešitel na UJEP)

Anotace: Projekt je zaměřen na modernizaci infrastruktury pro výzkum spojené s výukou na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí N/L. V rámci komplementárního projektu STUVIN jsou plánovány inovace stávajících a tvorba nových studijních doktorských programů Aplikovaná fyzika materiálů, Aplikované nanotechnologie, Environmentální analytická chemie a Obnova krajiny. Tento projekt je zaměřen na vytvoření nezbytného infrastrukturního zázemí pro akreditaci těchto programů a realizaci všech cílů projektu STUVIN.